Siste spørsmål

stemmer
0
svar
0
visninger
7
Flagre - Gjenoppbygg forelder etter ringer setState i barnebarna
Jeg har en klasse med hjemmesiden og en annen klasse med Dialog (som vises når brukeren klikker flytende knappen).

Det er en Textfield på hjemmesiden som jeg ønsker å oppdatere (umiddelbart) etter plukke noe fra rullegardinmenyen i dialogboksen (som ligger veldig langt unna fra Textfield, og i en annen klasse). Hvordan kan jeg fortelle flagre å gjenoppbygge at (forelder) klassen? ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:05
bruker Jacek Placek
stemmer
0
svar
0
visninger
19
Reager kartfunksjon - tilbake ett element tilfeldig
Jeg har en rekke, og jeg ønsker å vise ett element fra tabellen tilfeldig innenfor mitt gjengi funksjon. Her er hva jeg har nå som viser alle produktene:

render() {
return (
<article className="rand-product-cont">
{this.state.products && this.state.products.map((product, index) => (
<article key={index} className="rand-product">
<h3>"{product.name}"</h3>
</article>
))}
</article&g ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:05
bruker user13286
stemmer
0
svar
0
visninger
18
Hvordan ta data fra 2 innspill filer, få antall oppføringer og lagre dem i en graf i C ++?
i C ++, for en graf, hvordan du kode en del av et program der du har to inngangs filer som har data som dette trenger: Fil 1:

32 sector3
21 mousetrap
33 kora
2 online
12 today


Fil 2:

32 2 50
21 2 40
33 12 200
2 32 500
12 2 75


Som en rettet graf med vektet første fil blir antallet innkjøringer og andre filen som viser vekten av kantene mellom de to toppunkter.

Ved hjelp av den første filen, (forutsatt at antallet kan endres) Hvordan kan jeg finne ut hvor mye oppføringer? kan være 5 nå eller 500. H ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:05
bruker DarkSand
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Er det en måte å låse markøren på en bestemt skjermposisjon i enhet?
I utgangspunktet ønsker jeg et klikk og dra kamera, men uten å teleportere markøren til midten av skjermen hver gang. Hva jeg har for kamerabevegelse så langt er:

public class CameraController : MonoBehaviour
{
Vector3 camRot = new Vector3(0, 0, 0);
Vector3 camPosRot = new Vector3(0, 0, 0);


public float VSpeed = 2.0f;
public float HSpeed = 2.0f;
public Vector3 CameraOffset = new Vector3(0,0,0);
public Rigidbody Follow;
public float Distance = 0.1f;

Vector3 CursorBC;
V ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:05
bruker jklw10
stemmer
0
svar
0
visninger
3
R - sett farger for grafene ved import via Rcmdr
Jeg oppretter grafer ved hjelp Rcmdr (import av data fra MS Excel). Men hvordan setter jeg farger for grafene? Er det en kommando jeg kan bruke?

Takk ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:05
bruker user12533760
stemmer
0
svar
0
visninger
9
kolonnevis bortsett fra en standard metode (f.eks. bety, sum, først) for groupby mulig?
Dette er mitt første spørsmål, håper jeg har gjort ting riktig.

Jeg har en dataframe med 50 + kolonner som jeg ønsker å bruke groupby på. Alle kolonner med unntak av én skal grupperes ved hjelp first(). Den gjenværende kolonnen skal grupperes ved mean().

Dette er en del av dataframe df

df = df.iloc[:10,:8]

id_x first_name country_x sex height weight score
0 1 Leif SWE 0 177 73 100.0
1 1 Leif SWE 0 177 73 112.0 ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:05
bruker Hoyo
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Få servernavn (Mssql Host) gjennom SQL Alchemy sesjon eller motor
Hvor er navnet serveren funnet i sql alkymi økt eller motor?

Jeg foretrekker å ikke analyse av spørringen eiendom.

e = connManager.get_engine()

e.engine.url

mssql+pyodbc:///?odbc_connect=DRIVER={SQL Server Native Client 11.0};SERVER=myhost;DATABASE=mydatabase;TRUSTED_CONNECTION=Yes
database:''
drivername:'mssql+pyodbc'
host:None
password:None
port:None
query:{'odbc_connect': 'DRIVER={SQL Server ...CTION=Yes'}
'odbc_connect':'DRIVER={SQL Server Native Client 11.0};SERVER=myHost;DATABASE=mydatabase;TRUSTE ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:04
bruker dirtyw0lf
stemmer
0
svar
1
visninger
3
Geode unntak: org.apache.geode.internal.cache.tier.sockets.MessageTooLargeException: Melding for stor til å sende
Geode unntak: MessageTooLargeException: Melding for stor til å sende melding har standardstørrelsen sett og hvis klient eller server prøver å sende melding> standardstørrelsen, det kaster dette unntaket org.apache.geode.internal.cache.tier.sockets.MessageTooLargeException: Melding også stor til å sende ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:04
bruker ashish_388235
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Animere ett bilde oppå hverandre i matplotlib
Jeg har brukt matplotlib å animere noen bilder, men jeg er nå å finne som jeg ønsker å legge til mer informasjon til disse animasjon så jeg ønsker å legge et spredningsdiagram som viser viktige funksjoner. Her er koden jeg har brukt til å generere mine filmer så langt:

def make_animation(frames,path,name):

plt.rcParams['animation.ffmpeg_path'] = u'/Users/~/anaconda3/bin/ffmpeg' #ffmpeg path
n_images=frames.shape[2]
assert (n_images>1)
figsize=(10,10)
fig, ax = plt.subplots( ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:04
bruker CaptFrigate
stemmer
0
svar
2
visninger
21
Hvordan øke hastigheten på denne LINQ spørringen med å bli med?
Jeg har to samlinger av mine objektmodeller at jeg sammenlikne for ulikhet på en per-eiendom basis.

ObservableCollection<LayerModel> SourceDrawingLayers

og

ObservableCollection<LayerModel> TargetDrawingLayers

Jeg har fått gode råd om hvordan du lager den ikke-equijoin LINQ spørring generelt og har det fungerer i min søknad til stor effekt, men nå ønsker jeg å fremskynde den opp:

var onOffQuery = from target in TargetDrawingLayers
from source in SourceDrawing ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:04
bruker Kefka
stemmer
-1
svar
0
visninger
7
En del av mine satt strenger bli savnet etter Sette inn data i mysql database ved hjelp av php
Jobber plukke opp rekke dato og tid og sette det inn i min database som varchar, men noe enkelte deler av tiden streng forsvinner tar for eksempel jeg skriver "12:30" som tiden hva som blir satt inn er 12 og ": 30 "forsvinner inn i tinn luften jeg har prøvd å øke varchar lengden til noe mer enn 6 siden 6 var min ønsket lengde på strengen, men likevel, feilen ville ikke gå bort. Her er min DB skjema:

CREATE TABLE `event_dates` (
`id` int(50) NOT NULL,
`event_id` int(11) NOT NULL,
`date` varchar(15) NO ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:04
bruker Marcel
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Swift - Oppdatering detaljert visning insider container
Jeg har et syn styreenhet A som er satt sammen av to beholdere 1 på venstre og 2 på høyre side.

Inne A, viser jeg en (a vis styreenhet som inneholder en tabellvisning) og 2 (a vis styreenhet som inneholder den detaljriss).

Når A er først lastet, viser A2 den første raden i A1 som standard.

Mitt problem er at akkurat nå, når jeg klikker på en rad i A1, en ruter er kalt til å presse detaljvisningen til navigasjonskontrolleren, spennende utsikt controller A.

Det jeg trenger er en måte å oppdatere A2 når en ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:04
bruker paco8
stemmer
0
svar
0
visninger
18
oppdatere en CSV-fil med dict av dicts
Jeg prøver å skrive inn CSV-fil hvor jeg har nøkler som overskrifter og hver header er en liste som jeg ønsker å skrive etter header hhv.

import csv
found_items = {'a':['a','b','c','d'],'b':['af','fr']}
with open('results.csv','a') as outfile:
writer = csv.writer(outfile)
writer.writerow(found_items.keys())
writer.writerows(zip(*found_items.values()))


Jeg har 2 problemer med det så langt, er første problem hvis listelengde ikke er lik det vil skrive bare til lengden av de minst

det andre pro ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:04
bruker amjad massoud
stemmer
0
svar
0
visninger
3
Hvordan lage en lang tid i millisekunder fra String i Java 8 med LocalDateTime?
Jeg har en inngangsdata i formatet ÅÅÅÅ-MM-dd_HH: mm: ss.SSS og konvertere den til lang neste måten:

SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd_HH:mm:ss.SSS");
try {
Date date = simpleDateFormat.parse(lapTime);
time = date.getTime();
} catch (ParseException e) {
e.printStackTrace();
}


Og etter noen manipulasjon get mm: ss.SSS tilbake fra lang:

SimpleDateFormat simpleDateFormat = new SimpleDateFormat("mm:ss.SSS");
... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:04
bruker Khilarian
stemmer
0
svar
0
visninger
5
MX-port for transaksjons, markedsføring og business e-post
I en SaaS-applikasjon, hvis jeg regissere MX-port for grenseoverskridende e-post (mailgun), hvordan vi bruker det samme domenet for mottak av arbeid og markedsføring e-post ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:03
bruker sharath
stemmer
0
svar
1
visninger
12
Filtrering på toppen n-verdiene i pandaer
Jeg har følgende datasett:

ID Group Name Information
1 A 'Info type1'
1 A 'Info type2'
2 B 'Info type2'
2 B 'Info type3'
2 B 'Info type4'
3 A 'Info type2'
3 A 'Info type5'
3 A 'Info type2'


Til slutt, jeg ønsker å telle hvor mange elementer har blitt behandlet av en bestemt gruppe og gruppere dem etter en bestemt Info type.

I et første trinn har jeg definert en funksjon til en eller an ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:03
bruker user12121022
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Koble til server i et annet Pod gjennom <pod-navn>: <port>
Jeg har en Pod my-pod-1og en TCP-server lytter på en dynamisk tildelt port 12345(serveren registrerer deretter porten til andre tjenester). Jeg vet jeg kunne lage en tjeneste for serveren, slik at klienter på andre Pods kan koble til det, men fordi porten er dynamisk tildelt, er det upraktisk. Det jeg tenker på er at, kan andre Pods nå ut til serveren gjennom my-pod-1:12345direkte? Hva er problemet med denne tilnærmingen? ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:02
bruker Dagang
stemmer
-4
svar
0
visninger
11
Matplotlib plottet utviklingen av en funksjon
Jeg har funnet et stort bilde som viser utviklingen av en funksjon med parametrene. Hvordan kan jeg gjenskape dette bildet i matplotlib? ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:02
bruker Uwe.Schneider
stemmer
0
svar
0
visninger
5
OpenCV få ApproxPolyDP hjørnepunktene?
Jeg prøver å få ApproxPolyDP hjørnepunktene. Jeg er å finne konturer med cv.findContours(edged, contours, hierarchy, cv.RETR_EXTERNAL, cv.CHAIN_APPROX_SIMPLE);og sette dem i loop, så jeg behandle dette i loop:

peri = cv.arcLength(cnt, true);
cv.approxPolyDP(cnt, tmp, 0.02 * peri, true);


Jeg kan få boundingRectfra konturer, men jeg ønsker å få de fire punktene av roterte og vinklet rectengular.

Takk. ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:02
bruker sundowatch
stemmer
0
svar
0
visninger
8
hvordan å justere ett element til venstre og en annen på midten i samme rad ved hjelp av syntaxis "flex: x"
Jeg bruker reagere innfødte hjelp flexbox.

den display: flexegenskapen finnes ikke, men det finnes for eksempel
flex: x

Jeg prøver å gjøre noe som dette:et element på venstre beholder bredde som opptar dets innhold samt midtelementet

Hvordan kan jeg gjøre det? Hvis du er i min kode jeg bruker display: flex, det fungerer, men denne egenskapen finnes ikke i reagere-innfødt.

https://jsfiddle.net/cuamqfe0/

<div class="container">
<div>
1
</div>
<div>
2
</div>

&l ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:01
bruker yavg
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Strøm delt av en byte array i python
Jeg har en python lambda at jeg får nær minnegrenser, og jeg er ikke super komfortabel med det operasjonelt.

Hovedsak lambda leser en haug med bytes, gjør noen data eksamen for å kaste noe av det ut, dekode til UTF-8, og så til slutt indekser i ES. Noen pseudo-kode

bytes = s3_resource.Object(bucket, key).get(Range=some_byte_range)['Body'].read()
bytes = find_subset_of_bytes(bytes)
for line in bytes.decode('utf-8').split():
# do stuff w/ line


Min gjetning er at en optimalisering jeg kan gjøre er å ik ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:01
bruker sedavidw
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Låsing MNC i Quectel EC25 modem
Jeg har en Quectel EC25 modem og jeg ikke plugge inn SIM-kortet. Når jeg ønsker å sette en annen teknologi (2G, 3G, 4G) eller annen operatør (MNC) ved hjelp av følgende kommandoer, er "servingcell" fortsatt den forrige.

AT+QENG="servingcell"

+QENG: "servingcell","LIMSRV","WCDMA",432,35,5962,9C58AFF,2993,453,1,-57,-11,-,-,-,-,-

OK
AT+COPS=1,2,"43235",0

OK
AT+QENG="servingcell"

+QENG: "servingcell","LIMSRV","WCDMA",432,35,5962,9C58AFF,2993,453,1,-57,-5,-,-,-,-,-

OK
AT+COPS=1,2,"43211",2

OK
AT+QENG="ser ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:01
bruker morteza ali ahmadi
stemmer
0
svar
0
visninger
13
R: Bytt NA med datoverdien. Hvis det finnes datoverdi i begge kolonnene velge den tidligste datoen
Jeg jobber med to datarammer og har fusjonert dem takket være råd om andre Stackoverflow tråder. Nå er jeg sliter med å få verdiene fra en kolonne i den andre kolonnen hvis de oppfyller visse vilkår.

Den date_first_followup kolonnen er nesten null, men har noen verdier i det på grunn av historisk bruk. Den Activity.Date.x kolonnen har alltid en dato i det, men det er ikke alltid det samme datoverdien som date_first_followup kolonnen.

Det jeg trenger å gjøre er å ha R erstatte alle NAs i oppfølgingen kolon ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:01
bruker T Smith
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Ugyldig SSL-modus for ekstern tilkobling PostgreSQL
For sammenheng:


Ved hjelp av en Azure sky forekomst av en postgres database.
Bruke RHEL7 med OpenSSL og OpenSSL-dev installert.
Bruke python2.7.
Jeg kan importere SSL i python2.7 skall uten problem.
Jeg kan koble til et lokalt vertskap Postgres database ved hjelp psycopg2 uten problem.


Når jeg prøver å koble til den eksterne databasen ved hjelp sslmode = 'kreve' Jeg får en OperationalError som sslmode verdi "krever" ugyldig når SSL-støtte er ikke kompilert i. Ser vi på SSL-innstillinger for Postgres eks ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:00
bruker Just A Sandwich
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Ansible Ordbok / hashtabellnøkkel som Spesial Variabel
Jeg prøver å sette en Ansible faktum som en dict / hash, men ønsker å bruke en spesiell variabel som nøkkel. I mitt tilfelle jeg ønsker å bruke den spesielle variable inventory_hostname. Men når jeg prøver denne verdien returneres som en streng i stedet for selve navnet på vertsmaskinen. Hvordan kan jeg sette nøkkelen til den spesielle variable inventory_hosthamei stedet?

Jeg har prøvd nedenfor med ingen nytte.

set_fact:

set_fact:
result_dict:
"{{inventory_hostname}}": 'Linux'

set_ ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:00
bruker MBasith
stemmer
0
svar
0
visninger
10
Definerte komponenten (Tapper) onChange typen blir utvidet
Ref CodeSandbox ( https://codesandbox.io/s/eager-volhard-qgr34 )

Jeg har en tilpasset wrapper for Tabs komponent. Alt som har en withStyles HOC som brytes egendefinerte stiler. Alle rekvisitter er gått som det er.

Normalt ville jeg forvente at onChange typen til å forbli
onChange?: (event: React.ChangeEvent<{}>, value: any) => void;

Men når du bruker komponent og passerer en onChange prop får jeg følgende feilmelding

Type '(event: ChangeEvent<{}>, newValue: string) => void' is not assi ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:00
bruker Jeff
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Hvordan synkronisere en privat gaffel?
Jeg ønsker å opprette en privat gaffel av et offentlig register og holde det oppdatert med inger i offentlig.

Jeg prøvde å lage en gaffel av det offentlige depotet. Etter det var jeg ikke i stand til å gjøre det privat, og fant ut at jeg blir nødt til å klone den.

Rådene jeg fant på nettet var i forhold til en offentlig gaffel så jeg bestemte meg for å klone den.

Når jeg klonet den, og gjorde det private jeg fant ut at det var ingen måte å sammenligne den med publikum depotet.

Jeg prøvde å gjøre mitt kl ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:00
bruker jaha
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Knappen ikke er deaktivert på jasmin test, men er deaktivert når du viser programmet
Jeg skriver en test som sikrer en send-knappen er deaktivert inntil formen er gyldig. Hvis jeg søker på programmet og manuelt teste det, det fungerer som forventet; Men det min test, når jeg bruker Karma "debug" linken på knappen ikke er deaktivert, slik at testen mislykkes, hvorfor er dette?

<form #form="ngForm" novalidate>

<div>
<div class="form-check" *ngFor="let choice of question.choices">
<input
ngModel
required
class=" ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:00
bruker Chris Rockwell
stemmer
0
svar
0
visninger
3
Kan ikke vise x- og y-etiketter, når du plotter med quantreg kommandoen
Jeg prøver å plotte resultatet av quantreg kommando, men etikettene av grafen ikke møter opp. Jeg kjører denne koden:

plot(summary(qrg), parm="agua_esgoto", xlab = "Quantiles", ylab = "Piped water and sewage", main = "Figure 1")


Dette er bildet som ble returnert: ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:00
bruker Mateus Maciel
stemmer
0
svar
0
visninger
3
JsonAlias ​​Wildcard' eller regulære uttrykk
Jeg prøver å fange opp flere ting inn i en JsonAlias. Nedenfor ville være nok, men det er bokstavelig talt rundt 100 ting jeg trenger på kontoen for.

Det jeg vet jeg kunne gjøre: @JsonAlias ​​({ "obj1", "obj2", "obj3"})

Er det mulig å gjøre noe sånt @JsonAlias ​​({ "obj *"})

Takk, Brian ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:00
bruker Brian
stemmer
0
svar
0
visninger
3
AWS tjeneste for sikkerhetskopiering web og database server. Lansere et nytt miljø fra katastrofegjenoppretting sikkerhetskopier
Jeg er ny i AWS skytjenester.

Jeg gjør det læringsprosjekt for å bedre forstå AWS tjenester.

Jeg tildelt et prosjekt for å utarbeide et nytt miljø i skyen, hvor laget mitt senere vil migrere sine søknader. Interessentene har kommet opp med noen tekniske og forretningsmessige krav:

Disaster recovery plan: Jeg må ha nok backup for både web og database-serveren så hvis i tilfelle miljøet krasjer, kan jeg starte et nytt miljø fra katastrofegjenoppretting sikkerhetskopier.

Hvilke AWS Cloud tjenesten jeg kunn ... ►►►
Publisert på 14/12/2019 klokken 00:00
bruker Andrei
stemmer
0
svar
1
visninger
23
Loop gjennom hver PDF-fil i katalogen
Jeg trenger å laste opp hver fil til vår fil styringssystem. Jeg prøver å lage en løkke for å få tilgang til hver PDF-fil og deretter utføre en opplasting. Jeg har endt opp i et rot. Noen tips hvordan du gjør det riktig?

Her er mitt rot:

string filepath = Path.GetFullPath(@"C:\temp\");

DirectoryInfo d = new DirectoryInfo(filepath);

var pdfPath = @"C:\temp\";
var pdfFiles = new DirectoryInfo("C:\\temp\\").GetFiles("*.pdf");
var PdfFilename = pdfFiles[0].Name;

... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:59
bruker user7202022
stemmer
2
svar
1
visninger
9
Oracle SQL Trigger: Etter Update, sette inn rader i en annen tabell
Jeg prøver å skrive en utløser på en tabell som utløses når mengden på lager = 0. Det vil deretter legge til en rad til en annen tabell med produktjd og store_id å indikere dette elementet må vurderes for omgjøring. Etter over fire timer med søking og prøver, gjorde jeg en konto her. Jeg er en ny bruker, og dette kan være helt av.

Dette er mitt siste forsøk:

CREATE OR REPLACE TRIGGER ORDERS_AFTER_UPDATE
AFTER UPDATE
OF QUANTITY_STOCK
ON INVENTORY
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.QUANTITY_STOCK - OLD.QUANTITY_STO ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:58
bruker transcenden
stemmer
0
svar
0
visninger
13
innstilte verdiene med hendelser
Jeg skriver en quiz-applikasjon med ekstern server (jeg har en "start" URL for spørsmål som jeg får med hente, der jeg kan finne neste URL som jeg bruker til å sende svaret objekt med html POST-forespørsel, få nettadressen for neste spørsmål, etc). Jeg sitter med hvordan du sender verdiene fra hendelsesbehandlinger til svaret. Så jeg har følgende funksjoner:

const template = document.createElement('template')
template.innerHTML = /* html */`
<div id="username">
<h2>Please choose your username ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:58
bruker Maria
stemmer
0
svar
0
visninger
18
Enkle anførselstegn skape et problem på en ny server (mysql / php)
Jeg er litt rådvill. Jeg flytter til en ny server, og jeg merket at WHERE klausulen fungerer ikke hvis den har enkle anførselstegn. Som et eksempel på den gamle serveren (php 7.1) dette fungerer fint: WHERE count > '0' AND sum > '0', men på min nye server (php 7.1) vil det bare fungere hvis det ikke har sitatene: WHERE count > 0 AND sum > 0. Med sitatene gir det et annet resultat. Jeg bruker WHM, cPanel.

Er det noe i innstillingene som må endres? ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:58
bruker Jim James
stemmer
0
svar
0
visninger
15
Hvordan få staten til å oppdatere basert på en oppdatering til rekvisitter?
Jeg har en komponent som ser slik ut:


class Table extends Component {
constructor(props) {
super(props);

this.columnDefs = columnDefs;
this.state = {
isLoading: true,
showTimeoutModal: false,
tableData: [],
currentDate: null
};
}

componentDidMount() {
this.fetchData();
}

fetchData() {
this.setState({
isLoading: true,
currentDate: this.props.currentDate
});

someApi.getData(this.props.currentDate).then(tableData => this.se ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:58
bruker Lunamaxx
stemmer
0
svar
0
visninger
10
hvordan å la __str __ () av ​​en Python objekt vet sitt eget navn
Mens definere en python objekt, vil jeg gjerne sin str function () vet navnet sitt for ganske utskrift. Her er konteksten:

class People():
def __init__(self,city):
self.city=city
def __str__(self):
return f'??? lives in {self.city}.'

Tom = People('Toronto')
Jerry = People('Montreal')
print(Tom)
print(Jerry)

# output is
# ??? lives in Toronto.
# ??? lives in Montreal.

# but would like to see
# Tom lives in Toronto
# Jerry lives in Montreal


Vi kan anta et Peopleobjekt er alltid ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:57
bruker user3015347
stemmer
0
svar
0
visninger
11
Hvordan kan jeg laste ned innholdet på en nettside uten å oppgi påloggingsopplysninger?
Anta at jeg ønsket å laste ned http://freakingwebsite.org/user3904/content=321innholdet på denne nettsiden som en html-fil. La oss bare anta at noen legitimasjon er påkrevd for å få tilgang denne websiden.

from urllib.request import urlopen
html = urlopen("http://freakingwebsite.org/user3904/content=321")
page_content = html.read()
with open('page_content.html', 'wb') as fid:
fid.write(page_content)


Kjører denne koden vil lagre innholdet i page-content.htmlfilen.
Men hva om jeg først måtte logge på ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:57
bruker user148469
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Hvordan lage en JavaFX program vente i mens loop før jeg trykker knappen?
Jeg lastet ned Quicksort JavaFX program og jeg må legge til neste knapp, så det er ikke sortering automatisk. Jeg tror jeg trenger bare å lage Bolean som er en når jeg trykker på knappen og deretter legge om i quicksort. Eller er dette dårlig idé? Tx for hjelp.

PS måtte slette noen kommentarer, er full kode på thi side http://math.hws.edu/eck/cs124/javanotes8/source/chapter12/QuicksortThreadDemo.java
jeg bare lagt neste knapp, men gjør ingenting nå, sett antall blokker for å sortere til 10 og gjorde likso ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:57
bruker Ondra Jahoda
stemmer
0
svar
0
visninger
8
WPF C # POS-skriveren, åpne en enhet fra en rullegardinmeny
Jeg prøver å skrive ut en enkel tekstlinje ved hjelp av en POS-skriveren. Foreløpig har jeg ikke har en faktisk pos skriver hektet opp, men jeg har microsoft pos skriver simulator.

Foreløpig har jeg en ComboBox kontroll som vil liste alle funnet posprinters. Tanken er at i denne kombinasjonsboksen jeg velger Skriveren jeg vil ha, og deretter vil bruke som skriver for å skrive teksten.

Koden for å få alle skriverne og legge dem til kombinasjonsboksen er følgende kode:

// Get available printers and add the ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:56
bruker cooldanietje
stemmer
0
svar
1
visninger
9
Hvordan endre "& amp;" til og for twitter javascript programmet
Jeg er relativt ny i utviklermiljøet, og jeg har problemer med å håndtere det og karakter når du arbeider med tekst.

For å være konkret, mine twitterbot Programmet lagrer ordene i en tweet til en matrise, ordner array i alfabetisk rekkefølge, og innleggene den nye alfabetisk tweet tekst. Jeg kjører inn i problemer som arbeider med tweets som inneholder en ampersand. For eksempel, la oss si en tweet sier "T & P". Det vil lagre et ampersand som:

['T', '&amp;', 'P']

Derfor, når mitt program alphabet ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:56
bruker Taylor Harrison Womack
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Hvordan vedvarende lagre variabler som Vec <(T, U, V)>, u64, u64? For å bruke / endre dem senere i neste utførelse
Kan noen foreslå meg hva som er den beste måten å lagre følgende felt i filen / db? Lignende som lokal db bør jeg bruke, er jeg virkelig forvirret.

butikk: Vec <(u64, String, String)>, forpliktet: u64, anvendt: u64,

De tingene som jeg absolutt behov indekserer for butikken variabel som 0 ... og utover, slik at jeg er i stand til å spare spesifikke indekser i kommittert og anvendt. Videre, grunnen til at jeg tenkte på vektorer var fordi jeg trenger å endre det vektor ganske ofte ved hjelp vector.drai ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:56
bruker Zaeem
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Airflow Jinja Mal ikke arbeider med Custom Operatører
Jeg prøver å lage tilpassede Luftstrømmen operatører som følgende:

class NewCheckOperator(BaseOperator):

__mapper_args__ = {
'polymorphic_identity': 'NewCheckOperator'
}
template_fields = ('sql1', 'sql2') # type: Iterable[str]
template_ext = ('.hql', '.sql',) # type: Iterable[str]
ui_color = '#91E6F2'

ratio_formulas = {
'max_over_min': lambda cur, ref: float(max(cur, ref)) / min(cur, ref),
'relative_diff': lambda cur, ref: float(abs(cur - ref)) / ref,
... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:55
bruker Z Manesiotis
stemmer
0
svar
1
visninger
8
ArgumentError i EnvelopesController # index
Jeg prøver å validere at beløp på kontoen kan ikke være mindre enn summen av beløp i konvolutten, men jeg får denne feil


Du må oppgi minst en validerings validerer: total_amount_in_all_envelope_can_not_be_greater_than_account_total


her er min modell

class Envelope < ApplicationRecord
belongs_to :account

validates :tag, presence: true
validates :account_id, presence: true
validates :amount, presence: true, numericality: {greater_than: 0, message: " must be greater than $0.0 "}
... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:54
bruker bottles
stemmer
0
svar
1
visninger
12
WebAPI ASYNC Task <IHttpActionResult> passerer modellen
Dette er min controller

public class TutorController : ApiController
{

[Route("CreateTutor")]
public async Task<IHttpActionResult> CreateTutor(TutorModel model)
{
if (!ModelState.IsValid)
{
return BadRequest(ModelState);
}

return Ok();
}
}


og jeg bruker Fiddler å koble til det

POST http: // localhost: 12110 / api / veileder / CreateTutor

Jeg har satt rå og application / søknad

I Body har jeg

{
"Name": "Test"
}


Men jeg ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:54
bruker Freelance1382
stemmer
0
svar
0
visninger
6
AdjustResize ikke fungerer godt, noe innhold er komprimert
Jeg prøver å justere tastaturet på min android app som jeg gjør med Cordova. Jeg hadde problemet med det første bilde, og jeg har lest noe om put 'android: windowSoftInputMode' som AdjustResize men ingenting endres, er resize fryktelig. Hva gjør jeg galt?

Dette er min aktivitet tag fra AndroidManifiest.xml

<activity android:configChanges="orientation|keyboardHidden|keyboard|screenSize|locale" android:label="@string/activity_name" android:launchMode="singleTop" android:name="MainActivity" android:screen ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:54
bruker harukauni
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Android plass en til mange relasjon fremmednøkkel med Spinner
Jeg har en Android-prosjekt med plass database, jeg prøver å gjøre en én til mange forhold som bruker IDer. så i min enhet jeg har lagt følgende:

package com.app.entity.author;

import androidx.room.Entity;
import androidx.room.ForeignKey;
import androidx.room.PrimaryKey;
import androidx.annotation.NonNull;

import com.app.entity.department.Department;
import com.app.entity.university.University;

@Entity(tableName = "author", foreignKeys = {
@ForeignKey(
entity = University.class,
... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:54
bruker Khaled Jamal
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Forent med Auth0 ikke fungerer i Amplify reagere
Jeg følger denne dokumentasjonen: https://aws-amplify.github.io/docs/js/authentication i Federated med Auth0 delen, og jeg prøver å sette opp Auth0 skilt i gjennom min Congito React innlogging komponent.


Men jeg får denne feilen så snart som innloggings gjengir:

[ERROR] 42: 27,234 AuthError - Feil: forsterke ikke er riktig konfigurert. Konfigurasjonen objekt mangler nødvendig auth egenskaper. Visste du kjører amplify pushetter å ha lagt auth via amplify add auth? Se https://aws-amplify.github.io/docs/j ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:54
bruker Haroun Ansari
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Hvordan bruker du en JSON array i en "HVOR I" klausul i mariadb
Jeg bruker mariadb versjon 10.2

Jeg har en rekke GUID lagret som JSON i en tabell, og jeg vil velge rader fra en annen tabell der ID matcher noen av de GUIDer i JSON array.

group_table:
id json_data
-- ---------
23 ["69CF6C989F3942889305249573D1A08D","00E534B77C9A481596BB84947A58F7A4"]

child_table:
child_id some_data
-------- ---------
69CF6C989F3942889305249573D1A08D child one
00E534B77C9A481596BB84947A58F7A4 child two


Hva j ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:54
bruker mcmacerson
stemmer
0
svar
1
visninger
21
Pandaer time data '' eller blanke stemmer ikke format
Jeg prøver å gjøre følgende for å gjøre mine data 20220620inn 2022-06-20 00:00:00. Eneste problemet er at jeg tror de blanke feltene i kolonnen min fører meg til denne feilen:time data '' does not match format '%Y%m%d' (match)

Her er hva jeg prøver,

d7['date'] = pd.to_datetime(d7['date'], format='%Y%m%d').dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f', errors='coerce')


Prøver å bypass blanks i mine rekker.

Jeg vet det er tonnevis av tråder på dette, men jeg har ikke funnet en adressering time data ''.

Eventuelle ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:53
bruker excelguy
stemmer
-1
svar
0
visninger
6
beste verktøykasse for tabellen
Jeg har en tabell (som dette bildet) som sin første rad og første kolonne er overskrifter, men den andre tabellens celler fylle med data som upadate hvert minutt. Jeg vil vite, hva er den beste verktøykassen for dette. Thabks for å svare meg.

[Pic][1] ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:53
bruker Wi Li
stemmer
0
svar
0
visninger
5
hvor mange forskjellige typer noder er tilgjengelig på NEAR nettverket?
basert på denne teksten er tilgjengelige på nearprotocol.com, er forskjellene mellom disse nodene atferdsmessige hensyn i Userland, eller er de faktisk kodet på en implementering nivå i nodene selv?

med andre ord, er disse forskjellene om de valgene folk gjør når du deltar på nettverket eller kan jeg liksom starte en node annerledes for å få det til å fungere som en "klump produsere node" kontra en "fiske node"?


Tre typer validator noder bidra til å sikre den nærmest nettverks:


Chunk produsente ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:53
bruker user2836874
stemmer
0
svar
0
visninger
11
Hva er App tillatelse? Jeg leter etter den rette info?
Jeg jobber med et prosjekt som krever meg å finne ut app tillatelse fra en APK-fil. Fra hva jeg vet om app tillatelse er at den forteller meg hva programmet kan få tilgang på brukerens enhet. Jeg tror dette stykke informasjon er lagret i AndroidManifest.xml i APK-fil. Nedenfor er det to linjer med koder som jeg tror viser tillatelse, Internett og ACCESS_NETWORK_STATE. Har jeg rett? Hvis det ikke er riktig, hvor kan jeg finne dem? Takk skal du ha.

bruker-tillatelse android: name = "android.permission.INTERN ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:53
bruker Bamos Moha
stemmer
0
svar
0
visninger
7
AWS Schema omvandling Tool Microsoft SQL Server driver banen
Jeg prøver å bruke AWS Schema Tool til å migrere en SQL Server-database til Aurora / PostgreSQL. Jeg får spørsmål om Microsoft SQL Server driver banen. Jeg har lastet ned Microsoft JDBC Driver 7.4 for SQL Server. Jeg deretter bla til MSSQL-JDBC-7.4.1.jre12.jar og velg det, men AWS Schema Tool ser ikke ut til å gjenkjenne det. Er det noen annen fil som jeg skal bruke for Microsoft SQL Server driver banen? ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:52
bruker Eric
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Hvordan kan jeg utelukke andre ID fra arbeids php-kode
Jeg ønsker å bruke noen php-kode på en av tema utelukke andre. for at jeg bruker denne koden, men det ta effekt på alle mine temaer ... Hvordan kan jeg utelukke ID er der jeg ønsker å deaktivere denne funksjonen?

function extra_posts_forum(&$forum)
{

global $unapproved, $lastpost_subject, $mybb, $fids, $hidelastpostinfo, $db, **$theme,** $lastpost, $templates, $cache, $parser, $cache;

**if($theme['tid'] == "22")**
if($forum['type'] == "f" && (THIS_SCRIPT =="index.php" || THIS_SCRI ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:52
bruker user3359781
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Grafana + Nginx Cloud Run set-up - periodiske timeout problemer
Jeg prøver å sette opp en Grafana + Nginx beholder med Cloud Run. Jeg bruker teknikken vist i denne Medium post for å kjøre flere prosesser i Dockerfile er Entrypoint.

Her er min nåværende Dockerfile:

FROM grafana/grafana:6.4.3

USER root

WORKDIR /

COPY . .

ENV TINI_VERSION v0.18.0

ADD https://github.com/krallin/tini/releases/download/${TINI_VERSION}/tini-static /tini

RUN apk add --no-cache nginx bash \
&& grafana-cli --pluginsDir "$GF_PATHS_PLUGINS" plugins install grafana-piechart-panel ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:52
bruker favq
stemmer
-2
svar
0
visninger
9
Prøver å legge to bilder innenfor mitt PHP-kode
En veldig nybegynner spørsmålet - Jeg beklager.

Jeg prøver å legge til to nettadresser i koden under (En for primær og en annen for den sekundære), men er ikke så sikker på hvordan å strukturere det.

<?php
if(is_front_page()){
primary_logo();
}
else{
secondary_logo();
}
?>


Eventuelle hjelpe ville være verdsatt! Takk så mye. ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:52
bruker Parexal
stemmer
-2
svar
0
visninger
13
Hvor mye ram er på min Raspberry Pi datamaskin?
Er det en måte å fortelle gjennom Raspbian OS hvor mye installert ram jeg har på min Raspberry Pi? Eller andre system specs? ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:51
bruker Joth
stemmer
-1
svar
0
visninger
12
C # for å hente spesifikke data fra en mongodb colledction
Jeg har en Mongodb samling bestående av: { "_id": Objekt ( "5de96519be74ef15bbf18bb8"), "firma": "AAA"} { "_id": Objekt ( "5de96544be74ef15bbf18bbc"), "firma": "BBB"} { " _id": Objekt ( "5de9655abe74ef15bbf18bbd"), "selskap": "CCC"}

Jeg trenger å få en "AAA' ved hjelp av C #, uten å lykkes. Jeg trenger også å få forskjellige elementer 'AAA', 'BBB', 'CCC' i C #, ingen suksess.

HJELP Terry ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:51
bruker Terry
stemmer
-2
svar
0
visninger
20
Hvordan serialize enum til JSON i c ++
Jeg gir en std::stringnøkkel og to enum verdier per nøkkel. Eks: "dog", DogFood, Boneog "cat", CatFood, Mouse. Jeg ønsker å bruke nlohmannfor å serialisere det til json så det vil se slik ut:

{
"dog": {
"Food": "DogFood",
"Toy": "Bone"
},
"cat": {
"Food": "CatFood",
"Toy": "Mouse"
}
}


Noen ideer hvordan du skal gjøre det? ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:51
bruker alittlebirdy
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Vis alle Excel til Gridview i VB
Jeg ønsker å importere alle Excel inn Gridview vb, men bare importere en

Import All Excel

Dette er eksempel jeg bruk for Import:

Imports System.Data.OleDb
Private Sub Button5_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button5.Click
Try
Dim conn As OleDbConnection
Dim dta As OleDbDataAdapter
Dim dts As DataSet
Dim Excel As String
Dim OpenFileDialog As New OpenFileDialog
OpenFileDialog.InitialDirectory = My.Computer.File ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:51
bruker Fopa
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Velge rett Working Directory i RStudio
Jeg er bare å fullføre et prosjekt for college hjelp RStudio. Alt fungerer fint. Men jeg må sende det ferdige manuset til min foreleser, sammen med Excel-filen jeg trekke data fra.

Vil det være et problem med ham åpne og kjører alt i RStudio gitt at jeg har satt arbeidskopien som en mappe i mine dokumenter? Det nedenfor er det jeg har for tiden, men dette sikkert ikke vil fungere for ham.

setwd("C:/Users/seane/OneDrive/Documents/College/Programing for Big Data/CA1")


Hva arbeidsmappen skal jeg bruke hvis ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:51
bruker Irishluckbox
stemmer
0
svar
0
visninger
17
Matrix Multiplikasjon av en Python DataFrame kolonne mens du bruker en annen kolonne for å få en faktor for multiplikasjon
Jeg er en noob, så noen av sjargong som brukes i spørsmålet er trolig unøyaktig og formateringen av innlegget kanskje et rot. Bære med meg. Jeg ønsker å gjøre matrisemultiplikasjon på en dataframe kolonne med en tilleggsfaktor. Eksempel på dataframe er festet i bildet.

Dataramme

''''
arr =(
[1 , 100],
[1.5 , 200],
)

df = pd.DataFrame(arr)
df.columns = (['A', 'B'])
df
''''


Må Output:

^ 2 + 100 200 ^ 2 + 2 * 100 * 200 * (min (1.0,1.5) / max (1.0,1.5))

eller

''' Df.iloc [0] [ 'B'] ^ 2 + df.iloc ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:51
bruker Spacey
stemmer
1
svar
1
visninger
14
Hvorfor jeg ikke kan rotere Player forvandle?
Spilleren er et barn av en forelder objekt og spilleren har sitt eget barn et kamera. Spilleren starte når Z i rotasjon er 50 og X og Y er 0.Så jeg bruker spilleren Animator kontroller med animasjon for å endre Z bare fra 50 til 0. Når spillet starter spilleren er i endring 50-0 på Z.

Spilleren har noen komponenter som er knyttet til det jeg prøvde å fjerne hver en etter en mens spillet er i gang, men ingenting endret / hjulpet.

Spilleren har festet en Rigidbody og en Controller script.

Spilleren Ka ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:50
bruker Daniel Lip
stemmer
0
svar
1
visninger
9
Hvorfor må StreamSocketListener brukes i UWP istedenfor TcpListener, selv om UWP er en undergruppe av .NET Core og TcpListener er tilgjengelig i UWP?
Som nevnt her og her , bruk av TcpListener ist ikke mulig i UWP. I stedet har StreamSocketListener skal brukes.

Men etter en relativt lang forskning, jeg forstår ikke hvorfor?

Siden UWP er faktisk en undergruppe av NET Core, bør bruke TcpListener være mulig i UWP også!

Bare for testing, jeg laget enda en UWP prosjekt, prøvde å bruke System.Net.Sockets.TcpListener i koden, og det var ikke noe problem. Jeg skrev ikke hele koden og ikke prøve å kjøre server, men bare prøvd å referansen System.Net.Sockets.Tc ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:50
bruker user9514066
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Velg første ordet / celle i neste side av en pdf etter en "findtext"
Jeg prøver å velge neste side i pdf etter et søk (første ordet på neste side), men jeg er ikke sikker på hvordan du gjør dette. Så findtext velger et ord på side 29 og deretter kopierer siden til variabelen "innhold", og så når jeg går til neste side ved å bruke "gotonextpage1 = AcroPDPageview.Goto (nextpage1)" det ser ut til å bare endre sidevisningen, ikke faktisk velge neste side (side 30). Som et resultat av dette er jeg ikke i stand til å komme videre i min kode logikk og koden fungerer ikke gjennom gj ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:49
bruker Noobcoder
stemmer
0
svar
1
visninger
18
Hvordan kan jeg vise en bestemt side til en person som har logget inn
Jeg bruker en nodejs server for å gjengi EJS filer som forespurt. Jeg ønsker bare en godkjent bruker å gjøre forespørselen for hans / hennes profil. Hvis en un-registrerte brukeren gjør som ber om jeg ønsker å omdirigere brukeren til påloggingssiden.

Følgende er logikken implementert på noden serveren

router.get('/profile',function(req,res){
const token = req.header('Authorization').replace('Bearer ','')
admin.auth().verifyIdToken(token)
.then(function(decodedToken) {
let uid = decodedToke ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:49
bruker Yuvraj Singh
stemmer
0
svar
0
visninger
19
Hvordan sette sammen en variabel med en streng i bash
I utgangspunktet hva manuset mitt gjør er, bør du oppbevare den første linjen i et Word-fil i en variabel og deretter legge utvidelsen" .mp3" til det. Det pleide å jobbe på den måten jeg gjorde det, nå fant jeg min gamle manuset igjen og det fungerer ikke lenger.

word=$(sed -n 1p word.txt)
ext=".mp3"
output="$word$ext"

echo $output


Dette er resultatet:


.mp3


Jeg er på Debian 10.2 , men jeg prøvde det på Ubuntu så vel, og det fungerer som en sjarm.

Den word.txt filen bare ser ut som dette

Code
Ign ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:49
bruker twisteddebian
stemmer
-1
svar
0
visninger
24
Er det mulig å bygge en Exe innenfor Exe C #
Jeg ønsker å være i stand til å bygge en exe fil i min søknad. ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:49
bruker Liam
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Er det Auto refresh i Jetpack Compose seer i android studio?
Det er et design seer i android studio for jetpack komponere, men det må være uthvilt om koden endres, det er irriterende! Er det Auto-refresh i Jetpack Compose seer? ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:48
bruker Mahdi Safarmohammadloo
stemmer
0
svar
0
visninger
5
VS for Mac 2019: Er det noen som har en løsning for å få "Ukjent Identifier" mens debugging?
Visual Studio Fellesskapets 2019 for Mac versjon 8.3.11 (build 1)

Jeg får stadig "Ukjent ID" når svever over instansvariabel ovenfor stoppunkt. Dette gjør det svært vanskelig å feilsøke mitt program. Er det noen kjente fikser / arbeids arounds for dette problemet? Maur ideer hvor du skal gå for å få hjelp med dette?

Jeg er fortsatt ny på programmering så noen råd og / eller retning er verdsatt. ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:48
bruker Ava V
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Lytt til Neo4j endring fra en ekstern tjenesteleverandør
Jeg leter etter en måte at når neo4j oppdateres det vil sende signalet til en ekstern tjeneste og da kan fyre av en cypher spørring til neo4j DB og få de nyeste dataene tilbake.

I mitt tilfelle, jeg satt opp tjenesten med Python Flask.

Dette er et lignende spørsmål, hvordan å lytte til neo4j utløse hendelser i C # neo4j driver , men jeg er ikke helt kjent Kafka og jeg lurer på om det er noen implementering at jeg kan gjøre akkurat med Neo4j, python.

Dette er også et lignende konsept, er det imidlertid i ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:48
bruker Zhenshan Jin
stemmer
0
svar
0
visninger
11
utvide materialisere css js bibliotek
Jeg er ny på materialisere (og JS). Jeg prøver å tilpasse et nettsted som bruker bootstrap å materialisere seg . Selv om det er for det meste fungerer. Jeg møter problemer med modals.

Hovedsakelig på grunn modals bruk show()i stedet for open(), som definerer bootstrap. Vel jeg er sikker på at du er klar.

Min tilnærming vil være å lage en funksjon show()som kaller open()for gjort. Jeg vil gjerne vite hvordan å utvide Modalobjektet til å gjøre det. men jeg kan ikke finne ut hvordan å strekke seg fra Modalå ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:48
bruker Jordi Riera
stemmer
1
svar
3
visninger
22
Hvordan 'vis mer' rader med * ngFor
Jeg har den følgende kode (forenklet i hodet - ikke testet)

<div class="table">
<div *ngFor="let item of list" class="row">
{{ item.id }} {{ item.name }}
</div>
</div>

<button (click)="more = !more">{{ more ? 'less':'more' }}</button>


Jeg ønsker å vise bare de første 3 listeelementer i begynnelsen - og når brukeren klikker "mer", jeg ønsker å vise alle listeelementene. Hvordan gjøre det? ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:48
bruker Kamil Kiełczewski
stemmer
0
svar
0
visninger
25
Splitting en ordbok nøkler og verdier i en pandaer dataframe
Jeg har en pandaer dataframe som har en kolonne med en ordbok i kolonnen. Ordboken har flere nøkler og verdier som er svært vanskelig å informasjonen ut av det.

results
{ place: 'Chicago, Illinois', 'food': 'pizza, pasta, ice cream', type: 'urban/city'}
{place : 'Omaha, Nebraska', 'food' : 'steak, potatoes, corn', 'type': 'rural'}
{ place: "Miami, Florida", 'food": 'seafood', 'type': 'city/urban'}


Jeg har prøvd å sette den tilbake som en JSON-fil og deretter bruke json_normalize, men det fu ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:48
bruker Solomon Richberg
stemmer
0
svar
0
visninger
8
reset et felt på et plan med android eller utskytnings
public void onClick(View view){
String message;
if(user.getDailyLogin()==false) {
message = "Claimed reward";
user.addPoint(1);
user.setDailyLogin(true);
db.collection("users").document(user.getUserID()).set(user);
}
else{
message = "You already claimed daily reward";
}
dailyCheckinChecker.setText(message);
}


Som du kan se fra min kode Jeg setter opp et grunnleggende daglig innlogging poengsystem. Jeg ønsker å nullstille feltet dailyLogin til ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:48
bruker NickS
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Hvordan kan jeg fikse CKEditors problemer
jeg bruker fra CKEditors i laravel .. men etter å ha lagret teksten ... laravel vise teksten med html tag på nettstedet. som dette

<P> hei <p><label class="col-sm-2 col-form-label" for="simpleinput">پیشنمایش مطلب</label>


<div class="col-sm-10">

<textarea name="description"></textarea>

</div>
<script>
CKEDITOR.replace( 'description',{
... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:48
bruker foad el
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Cordova-plugin-background-modus fungerer ikke mer enn 5 minutter
Jeg ønsker å få GPS Lat lange på hver 15 minutter, men men bakgrunnen oppgaven virker ikke mer 5 minutter, jeg vet ikke hva som skjer, nedenfor er min kode.

cordova.plugins.backgroundMode.on ( 'aktivere', funksjon () {

cordova.plugins.backgroundMode.disableWebViewOptimizations();
window.backgroundUpdateId = setInterval(function () {
window.backgroundUpdateCount = window.backgroundUpdateCount + 1;
cordova.plugins.backgroundMode.configure({ ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:48
bruker gyan shukla
stemmer
0
svar
0
visninger
5
hvis annet bruk i dvalespør
Hei jeg bygger et program der jeg skriver en min sql spørring i SQL som er gitt nedenfor

select
sum(if(bt.type = 'Fancy'
,bt.pnl,0)) as fancypnl
,sum(if(bt.type = 'Match Odds'
,bt.pnl,0)) as matchpnl
,sum(if(bt.type = 'Fancy'
,bt.netpnl,0)) as fancynetpnl
,sum(if(bt.type = 'Match Odds',bt.netpnl,0)) as matchnetnl
,sum(if(bt.type = 'Fancy',bt.stake,0)) as fancystake
,sum(if(bt.type = 'Match Odds',bt.stake,0)) as matchstake
,master
,type
,dealer
,admin
,subadmin
,supermaster
... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:47
bruker Sheetal Sharma
stemmer
-3
svar
0
visninger
15
Er det viktig å definere bredden og høyden attributt for bildekode?
Bredde og høyde eiendom eller bredde og høyde attributt? Hvilken av dem er bedre? De fleste utviklere bruke dem begge, hvorfor? Hva er den reelle forskjellen mellom dem? ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:47
bruker Septic.S.H
stemmer
0
svar
2
visninger
16
Hvordan importere variabel fra 'ruter fil' til "komponenter fil i Laravel?
Jeg ønsker å importere variabel $HashOfRandomNumberfra min kontrolleren til min ruter.

ruter fil

Route::get('password/reset/{HashOfRandomNumber}', 'PasswordReset@reset');


Component fil

class PasswordReset extends Controller
{
public function reset()
{
#other my code...

$HashOfRandomNumber = '912htfr0921fb21fuio';

#other code...
}
}


Min metode fungerer ikke. Kan du fortelle meg hvordan du importerer min variabel $HashOfRandomNumberfra min kontrolleren til min rute ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:47
bruker slower.
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Er det en måte å flette gråtonebilder (JPEG) i R for å skape 'RGB' kanaler?
Hei Jeg lurte på om det var mulig å konvertere en enkelt gråtoner (JPG) bilde og konvertere dem til 3 RGB kanaler på Rstudio.

I tillegg, jeg har 3 forskjellige gråtoneskala som jeg ønsker å flette sammen inn i hver RGB-kanal, slik at jeg kan mate inn i et nevralt nettverk.

Jeg ønsker å gjøre dette i R studio, men jeg kan ikke finne kilder hvor som helst for å hjelpe :(

Takk skal du ha. ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:47
bruker mcstosh
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Post sendt med Cloud funksjoner er ikke mottatt
Jeg har en realtime database i Firebase. Min intensjon er at når du legger en hendelse til en av grenene av databasen "paso1/", er en velkommen e-post sendt.

Jeg har alt konfigurert med Fire Cloud funksjoner, andre funksjoner fungerer som de skal. Funksjonen som sender denne e-posten er mottatt i "Funksjoner" i Fire og gir et budskap om alt riktig.imidlertid ikke e-posten mottatt på mottakerens adresse.

Jeg festet koden min funksjon, fordi jeg ikke vet at det kan bli mislykket. Avhengighetene er inklu ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:47
bruker Sergio76
stemmer
0
svar
2
visninger
21
Hvordan gjør jeg min logo rull som jeg bla?
Jeg praktiserer bygge et nettsted. I nettsiden: http://auchevaldiner.com/new-york/ du kan se logoen nederst i venstre hjørne, og når du blar den ruller med dere hva må jeg gjøre for å få det fungerer sånn?

min HTML:

<head>
<html lang="en">
<meta charset="utf-8">
<link rel="stylesheet" href="AU.css">
<title>Au Cheval</title>
<link rel="stylesheet" href="au.css">
<link rel="shortcut icon" type="image/jpg" href="favicon.jpg">

</h ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:47
bruker manoIk
stemmer
0
svar
3
visninger
17
Hva er riktig SQL-setningen for å returnere dataene jeg ønsker?
Jeg har den logikken som vil få meg dataene jeg vil, men jeg trenger det å være i en spørring. Jeg slutt etter unit_serial_number

SELECT TOP 1 trans_seq
FROM "micros"."dtl"
where ob_dtl05_void_flag = 'T'
order by date_time DESC


får meg trans_seq

SELECT chk_seq
from "micros"."trans_dtl"
where trans_seq = '9915'


får meg chk_seq bruker trans_seq fra første spørringen

SELECT unit_serial_number
from "acibingo"."aci_bingo_sell_unit"
where chk_seq = '9590'


får meg unit_serial_number fra chk_seq ret ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:47
bruker user2872233
stemmer
0
svar
1
visninger
24
Hvordan initilize en valgfri oppgave og Task <T> ved hjelp av C #?
Hvordan eventuelt opprette flere oppgaver og utføre dem ved hjelp await Task.WhenAll(a,b,c);

Jeg har følgende klasse

public class TaskProcessor
{
private ProcessResult Result;

public TaskProcessor(ProcessResult result)
{
Result = result ?? throw new ArgumentNullException(nameof(result));
}

public async Task<ProcessResult> Process(TaskOption option)
{
// First optional task
Task<int?> typeFetcher = Task.FromResult<int?>(null);
if ( ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:47
bruker John
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Swift - Legge etiketter til stabel visninger programma
Mitt mål er å legge til etiketter til en stackview i en xib. Alt under fungerer bra hvis resultatene blir vist ved hjelp av en visning kontrolleren. Men jeg trenger ikke å vise utsikten jeg skaper. Jeg vil bare legge det til en matrise. (Matrisen vil bli konvertert til en PDF senere.) For noen grunn, hvis jeg bare lagre visningen, vil noe i stabelvisning ikke vises når PDF er opprettet. Min faktiske xib har mange andre felt som dukker opp helt fint. Det er bare de feltene jeg prøver å programma legge som et ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:47
bruker squarehippo10
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Plotly tooltip tekst ikke arbeide i r plotly pakke
Jeg prøver å bruke plotly r pakke for å vise noen verktøytips og får denne feilen Warning: 'scatter' objects don't have these attributes: 'tooltip'

Her er koden jeg bruker

p <- plot_ly(dt, x = ~fruits, y = ~rank, type = 'scatter', mode = 'markers',
tooltip = 'text')


Jeg har oppdatert til den nyeste versjonen av plotly. Hva kan jeg gjøre for å fikse dette. ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:47
bruker SNT
stemmer
0
svar
1
visninger
12
Bash: legge til en variabel som omfatter 10 linjer med data for en nest siste linje av en fil i fest
Jeg leter etter en liner som legger en strofe til den nest siste linje av en fil.

file: sample.conf

server {
a;
b;
c;
}

/test {
a;
}

/main {
b;
}
}


Jeg har mine nye data som jeg ønsker å legge til den nest siste linje av filen ovenfor sample.conf i variabelen $ var.

var="/new {
k;
l;
m;
}


Forventet produksjon av en fil:

file: sample.conf

server {
a;
b;
c;
}

/test {
a;
}

/main {
... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:46
bruker rameshmetta
stemmer
0
svar
0
visninger
15
Hvordan passere laravel variabel i vuejs router link?
Jeg prøver å passere php variabel i Vuejs ruter kobling, men det er ikke working.How jeg kan passere bruker-id i router link?

<ul>

@foreach($children as $child)

<li>
@if($child->user_type == 'user')

<script>
var UserId = '{{ $child->id }}';
</script>

<router-link :to='"/dashboard/" + UserId' class="nav-link-text mb-1">
{{ $child->user_name}}</router-link&g ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:46
bruker Daniyal Mughees
stemmer
0
svar
0
visninger
11
Migrere, getting- ukjente driver fil (glemt import?) - selv om jeg har importert sjåføren
Jeg prøver å skrive en migrering logikk hjelp golang men jeg fikk denne feilen.

2019/12/13 20:36:18 source driver: unknown driver file (forgotten import?)

Jeg har forsket på, men likevel kunne ikke finne problemet,

"database/sql"
"fmt"
"github.com/golang-migrate/migrate"
"github.com/golang-migrate/migrate/database"
"github.com/golang-migrate/migrate/database/postgres"
_ "github.com/lib/pq"
_ "github.com/mattes/migrate/source/file"
"log"
)


func migration(dbName string, dr ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:46
bruker CryptoSloth
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Hvordan å tillate brukere å slette objekter i S3 bøtte?
Jeg har en mobil app som har brukere godkjennes via AWS Cognito og de ender opp i en brukerbasseng. De er i stand til å sette gjenstander inn i bøtte ikke noe problem, men de kan ikke slette. Hva jeg ønsker å gjøre er for hver innlogget bruker for å kunne slette en fil i bøtta.

Banen til filene er for eksempel: my_bucket_name/protected/eu-west-2:de55c2rf-8f1e-836d-88f9-82da662aau6dt/videos/video1

For å slette, jeg kaller dette:

delFromS3 = async () => {
Storage.remove('protected/eu-west-2:de55c ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:46
bruker chai86
stemmer
-3
svar
0
visninger
23
Nybegynner koder trenger råd om brutt kode
Så jeg bare gjort noen form for program for moro og det er ikke som den skal. Jeg laget et program som avgjør om en trekant er normalt, likebent eller likesidet. Selv om jeg satt en boolsk opp for det, likevel står det at det er både likebent og likesidet. Ikke være for harde, dette er bare den tredje måneden lære Java.I'm åpen for konstruktiv kritikk skjønt. Dette er koden:

`int line1,line2,line3;
Scanner scanner=new Scanner(System.in);
System.out.println("please enter the value for the first line");
line ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:46
bruker eyal gelberg
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Dens OBD-II basert på alm, kode: Få byte fra alm, ønsker å få utgang som int
Dens OBD-II basert på alm, kode: Komme byte fra ELM327 , ønsker å få ut som int som sensor verdier av biler.

void loop()
{
BuildINString="";
while(Serial.available() > 0) // data in byte ex. >04 05 0D
{
inData=0; // in byte
inChar=0;
inData = Serial.read();
inChar=char(inData);
BuildINString = BuildINString + inChar;
}
WorkingString = BuildINString.substring(6,8); // Out of "04 05 0D" & i've to use '0D' (Hex)
int A = strtol(WorkingString.c_str ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:46
bruker narendok
stemmer
0
svar
0
visninger
8
Hvordan lagre ordboken i en fil med bluepy.btle objekt?
Jeg prøver å redde ordbok i en fil som ser ut som below.so jeg kan bruke gjenstander uten å skanne hver gang. også, jeg ønsker ikke å hente parametre og lagre det. Jeg prøvde med pickle og JSON serialisering og fikk en feil. Men jeg er i stand til å redde <bluepy.btle.ScanEntry object at 0x7fe51c4b95f8>direkte med pickle. Mitt mål er å lagre denne ordboken slik at jeg kan få tilgang til objektet raskere. Jeg vet ikke engang sparing i filen er en god ide eller jeg må cache dette objektet, fordi som jeg ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:46
bruker raj-priyanshu
stemmer
0
svar
0
visninger
12
Hvordan endre en maske for å gjøre det perfekt sirkel
Jeg har masker av ufullkommen sirkel som denne. Hvordan kan jeg bruke OpenCV kontur funksjon (eller noen annen måte) for å fjerne gjenstander i øverste høyre hjørne? ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:45
bruker learner
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Bruk CSS til å overlappe en farge på et bilde mangler en alt-tekst
For livet av meg jeg prøver å finne en enkel måte å legge en farge over et bilde når det mangler en alt eller alt er tomt. Jeg har vært i stand til å få koden til høyre for å oppdage hvis alt er faktisk mangler. Hvis jeg legger noe sånt bredde: 50 piksler; Jeg kan få bildet til endre størrelse, men jeg ser for fargen overlegg. Jeg prøver å lage dette som en CSS.

Jeg har sett på andre innlegg på her, men de synes mer om svevende og det er ikke det jeg leter etter.

img[alt=""] {width: 50px;} ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:45
bruker Billy Woody
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Problem med omdirigering på lagre skjemaet i UpdateView
Jeg bruker klassebaserte visninger i prosjektet mitt. Etter opprette objekt IdentityDocument i CreateView den omdirigerer til riktig person DetailView (IdentityDocument eier), men etter oppdatering i UpdateView omdirigeringer til aktuelle loggede brukeren detaljert visning (som ikke er forelder eierobjektet IdentityDocument). Jeg har klasser:

class Person(AbstractBaseUser):
id = models.UUIDField(primary_key=True, default=uuid.uuid4, editable=False)
...
def get_absolute_url(self):
return ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:44
bruker Helngard
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Kan ikke tildele bedt adresse til ssserver config.json
Sette opp shadowsocks og har config.json til min EC2 eksempel og mottaksfeil 99. Output er som følger:

config file:

{
"server":"aws_instance_ip",
"server_port":8023,
"local_address":"127.0.0.1",
"local_port":1080,
"password":"password",
"timeout":300,
"method":"aes-256-cfb:,
"fast_open": false,
"workers": 1,
"prefer_ipv6": false
}


Produksjon:

Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/ssserver", line 11, in <module>
load_entry_point('shadowsocks==2.9.0', 'console_scripts', 'ssserver')( ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:44
bruker Benjamin Fenigsohn
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Hvordan EventHubClient.CreateFromConnectionString / SendAsync når hendelsen hub er nede eller tilkoblingsstreng er feil
Jeg har en NET applikasjon skriver til hendelsen hub via https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.servicebus.messaging.eventhubclient?view=azure-dotnet :

var eventHubClient = EventHubClient.CreateFromConnectionString(connectionString, eventHubName);
EventHubEvent e = new EventHubEvent() { ... };
eventHubClient.SendAsync(new EventData(Encoding.UTF8.GetBytes(serializer.Serialize(e))));


Hvordan virker denne koden oppfører seg i tilfelle: 1. eventHubName er galt 2. Connection har feil SharedAcc ... ►►►
Publisert på 13/12/2019 klokken 23:44
bruker Greg Balajewicz

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more