Siste spørsmål

stemmer
0
svar
1
visninger
13
Hvordan beregne forskjell i eiendom ved hjelp av LINQ
Jeg har konvertert en liste over JSON-objekter til en generisk liste. Datastrukturen på elementene er som følgende

public class Person
{
private string Name;
private int Age;
private string Weightloss;
}


Den slanking strengen er av type "109-102" og jeg trenger å beregne hvor mye hver person har mistet i vekt siden de registrerte seg. Jeg min examlpe det ville være 7. Hvordan jeg, ved hjelp av LINQ Metode syntaks, beregne hver vekttap (eller gevinst). Jeg antar at jeg må dele opp strengen, me ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:06
bruker UnstuckSoIAsk
stemmer
0
svar
0
visninger
3
Pyspark: Hvorfor er resultatene av skrive til parkett treg?
Ytelsen her er veldig treg, og jeg vil gjerne vite hvorfor er det - jeg prøver å union PySpark Dataframes og skrive det til parkett på s3 med 2 partisjoner (dato, CUSTOMER_ID). Det er ca 100 filer av noen tusen rader hver (lite data).

er det fordi jeg bruker python redusere og ikke gnist redusere?

Hjelp med ytelse tuning her vil være mye verdsatt! Takk

from functools import reduce

reduce(DataFrame.union, reports_dfs_list).write.
partitionBy("date", "customer_id").parquet("s3a://path-to-my-bucket", mode= ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:06
bruker Itai Sevitt
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Arduino ikke registrerer SPI overføring fra STM32F407
Jeg er for tiden registrert i et online kurs og overfor et problem med en av øvelsene. Øvelsen virker ganske grei, men jeg kan ikke synes å få alt til å fungere. Øvelsen er å sende en streng fra en master MCU STM32F407 til en Arduino Uno styret, som deretter skal skrive meldingen og den lengden.

Arduino bord syntes å registrere SS, men ville ikke skrive noe, skrive ut en ufullstendig / feil melding (for eksempel "hallo vorl"), eller skrive vrøvl. Etter litt feilsøking Idiscovered jeg hadde feilaktig satt m ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:06
bruker Adam Markun
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Kan ikke skrape cgi bilde med python forespørsler
nettside https://website.country/1/2/_3.htmllaster denne koden:

<p> There's <img alt="Title" src="/cgi/name.cgi?size=30"> People </p>

Så jeg ser på bildet når jeg går til nettsiden i nettleseren min.

URL = https://website.country/1/2/_3.html
GET = https://website.country/cgi/name.cgi?size=30

with requests.session() as s:
FIRST = s.get(URL)
SECOND = s.get(GET)
print(SECOND.content)


Fra dette får jeg en [200] kode og produksjonen er b''
Hvis jeg rotet med overskriftene jeg ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:05
bruker DevilHell
stemmer
0
svar
0
visninger
6
React-innfødte-kamera, kjører en fucntion hvis brukeren benekter kamera tillatelse
Jeg har RNCamera satt opp som følger:

<RNCamera
ref={ref => {
this.camera = ref;
}}
orientation='portrait'
captureAudio={false}
androidCameraPermissionOptions={{
title: 'Permission to use camera',
message: 'We need your permission to use your camera',
buttonPositive: 'Ok',
buttonNegative: 'Cancel',
... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:05
bruker Mandalina
stemmer
0
svar
1
visninger
9
Visningsproblem når du leser en fil i php
Jeg har en enkel xls-fil, og det er skrive meg at:

PK! Bh ^? [CONTENT_TYPES] XML (N0? EHC-J ܲ @ 5 Q> ēƪc [ii? Bj7 {2hnmƻR U ^ 7 /% rZY @ 1__fqR4DAJh> V ƹ Z9NV8ʩ ?? ji) {^ - I "{V ^ P XS) bRrKs (3- c�0��������7M4�����ZƐk+�|\|z�(���P��6h_-[�@�!���Pk���2n�}�?�L��� ��%���d����dN"m,�ǞDO97*�~��ɸ8�O�c|n���E������B��!$}�����;{���[����2���PK!�U0#�L _rels/.rels �(���MO�0 ��H�����ݐBKwAH�!T~�I����$ݿ'T�G�~����<���!��4��;#�w����qu*&r�Fq���v�����GJy(v��*����K��#F��D��.W ��=��Z�MY�b���BS�����7��ϛז�� ? ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:05
bruker HoldMy
stemmer
0
svar
0
visninger
8
matplotlib: Feil `Ingen håndtak med labels` når du prøver å omplassere legende
Min tomt fungerer fint så lenge jeg ikke forsøke å endre plasseringen av sin legende. (Jeg plotte en GeoDataFrame.)

# %%
ax = NE_shp.plot(column=NE_shp.iloc[:,4], figsize=(10,3), scheme='quantiles', edgecolor='k', k=10, legend=True)

#ax.legend(loc='upper left', bbox_to_anchor=(1, 1)) #This is the line for relocating legend

ax.set_title('The Map', fontsize=16)
ax.axis('off')


den resulterte figur:


Men når jeg bruker linjen som nå er maskert som en kommentar, for å endre legenden posisjon, gir det følge ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:05
bruker BobbyF
stemmer
0
svar
1
visninger
6
Feil i v-on behandleren: "FirebaseError: [code = ugyldig-argument]: Funksjons CollectionReference.doc ()
Jeg har en funksjon som sletter et element fra db

deleteMovie: function (id) {
if (id !== null && id !== undefined) {
db.collection("movies").doc(id).delete().then(function () {
console.log('Document successfully deleted')
}).catch(function (error) {
this.error = error
})
} else {
this.error = 'Invalid ID'
}
}


p ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:05
bruker mimi kiduchu
stemmer
-1
svar
0
visninger
16
Slå sammen json array ved hjelp av ved hjelp av felles inngangs
Jeg har en python skript som bruker Get API for å gi meg to JSON arrays

data1

{'result': [
{'number': '0010041', 'month': 'January'},
{'number': '0010042', 'month': 'March'}
]}


data2

{'result': [
{'task': '0010041', 'time_left': '20 sec'},
{'task': '0010042', 'time_left': '6 min'}
]}


Jeg ønsker å slå sammen de to med felles inngang så i dette tilfellet 'nummer' og 'oppgave' hvor de er de samme flettingen resten av dataene i tabellen.

f.eks.

'number': '0010041', 'month': ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:05
bruker Tim Hannah
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Django - Oppdatering operasjon på nester serialisert objekt (Mange til Mange)
Jeg ønsker å oppdatere en nester serialisering feltet under eksempel jeg vil oppdatere feltet teacher_date

Her er min lapp samtale med data

{
"user": {
"pk": 2,
"username": "rayees",
"email": "rayees.xxxx@xxxx.co.in",
"first_name": "Rayees",
"last_name": "xxxxx",
"user_type": "Teacher"
},
"first_name": "Rayees",
"last_name": "xxxx",
"bio": "TEST BIO",
"teacher_cost": "22.00",
... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:05
bruker Rayees Namathponnan
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Kan ikke importere Excel-fil i MS SQL Server Management Studio 17
Jeg prøver å importere en Excel-fil med data, men det fungerer ikke.

Steg


oppgaver
import av data
Data Source - Excel


Så får jeg denne feilen

TITLE: SQL Server Import and Export Wizard
------------------------------

The operation could not be completed.

------------------------------
ADDITIONAL INFORMATION:

The 'Microsoft.ACE.OLEDB.16.0' provider is not registered on the local machine. (System.Data)

------------------------------
BUTTONS:

OK
------------------------------


Dette er et selskap ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:05
bruker chobo2
stemmer
-1
svar
1
visninger
12
Linux bash expr index kommandoen
Jeg ser hvordan de indexfungerer i dette tilfellet, jeg vet hvordan exprnormalt fungerer, men ikke i kombinasjon med index.

For eksempel:

X=“Hello World”, S=“acegiklnor”
echo 'expr index $S "$X"'


Hva er resultatet av dette eksemplet? Og hvordan virker det her? ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:04
bruker Kai Meyers
stemmer
0
svar
0
visninger
14
Hvordan hindrer jeg trenger en fast stilling <ul> fra overliggende lenker som hindrer dem fra å bli klikket?
Jeg har kodet ut noen knapper som vises på nederst til høyre på vår hjemmeside på mobil og plassert dem med et <ul>element. Å animere knappene, har jeg oversatt hvert av <li>elementene, så snart koden kjøres, på Y-aksen, slik at de alle linje opp sammen og bare det siste elementet kan sees. Men jeg har lagt merke til at selv om det er oversatt, høyden på <ul>fortsatt den samme størrelsen som det var før jQuery ble henrettet, og det er å hindre noen linker på nettsiden blir klikket. Jeg vet ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:04
bruker Blake Bell
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Azure Funksjoner v2: Filter ut avhengighet sporing
Er det noen som har noen eksempelkode for Azure Funksjoner V2 å deaktivere Avhengighet sporing via host.json ? ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:04
bruker TheFreeman
stemmer
0
svar
0
visninger
13
Lagret prosedyre skaper ikke en temp tabellen selv etter select * inn kommandoen utføres
Jeg kjørte nylig inn i en sak hvor min SQL Server lagret prosedyre ikke opprette en midlertidig tabell når spesifikt bedt om å gjøre det. Men det betyr ikke kaste en feil. Det svikter når jeg prøver å sette inn data i temp tabellen. Kan du vennligst peke mot hva gjør jeg galt i denne prosedyren?

SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER PROCEDURE [dbo].[CDC_PROC]
@SourceSystemName nvarchar(30),
@DomainTypeDescription nvarchar(30),
@HashDescription nvarchar(30)
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;

... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:04
bruker Hardy
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Hvordan legge til en Gradle java prosjekt som avhengighet til Android Studio
Jeg fulgte alle tutorials i Stackoverflow om dette.

Jeg har en android app i project/android, og andre prosjekt i project/api. Hva kan jeg gjøre i project/androidå legge til project/apisom en avhengighet?

Jeg fulgte Android studio legge til eksterne prosjekt til build.gradle ved å gjøre

include ':VenkoAPI'
project(':VenkoAPI').projectDir = new File(settingsDir, '../../api')


i settings.gradle

og så

dependencies {
compile project(':VenkoAPI')


i build.gradle. jeg får

ERROR: Unable to resolve dep ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:04
bruker Guerlando OCs
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Apache + Redis returnere en meningsfylt HTTP-respons
Jeg ønsker å holde antall kommentarer på hvert innlegg i Redis (for å vise disse tallene ved siden av legg overskrifter på hjemmesiden).

Det vil si: i Redis Jeg vil gjerne organisere enkel kartlegging: POST_ID - antall kommentarer. For å maksimere hastigheten på reaksjon, vil jeg gjerne unngå å berøre php.

Spørsmålet: er det mulig å organisere http forespørsel med en post-ID som apache2 overfører til Redis, og Redis returnerer antall kommentarer? ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:04
bruker Michael
stemmer
0
svar
0
visninger
5
Måte å vise fulle dato i stedet for bare tt: ss i LightningChart JS?
Skjermbildet over viser den zoomet ut versjon der datoen er shownig fullformat, men på zoomer inn det bare viser tid i hh: ss. Den andre Biletet viser zoomet i versjon

Er det noen måte å vise fullt oppdatert på legende i zoomet inn versjonen? Vennligst Hjelp ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:04
bruker Learner
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Ved hjelp av Cloud Fire Database å målrette FCM
Jeg frykter dette er ganske enkel, og jeg har bare ikke funnet den rette ressurs for å svare på spørsmålet mitt.

Min app har et enkelt registreringsskjema som samler et par stykker av data og skaper en bruker dokument i Cloud Fire.

username: "testuser@email.com"
favoritecolor: "blue"
favoritefood: "pizza"


Er det en måte å bruke den informasjonen som er lagret i dokumentene for å målrette bestemte grupper gjennom Cloud Messaging? For eksempel, hvis jeg ønsket å målrette en push varsling til brukere som l ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:04
bruker d100
stemmer
0
svar
0
visninger
3
Google Ads API: Hvordan få på størrelse med en Retargeting publikum?
Hvordan kan størrelsen på retargeting publikum (og en "lignende publikum") fås fra Google Ads API? Er dette mulig i det hele tatt?

Etter gjennomgang av dokumentasjon kunne jeg ikke finne noen offisiell informasjon om dette.

Publikum størrelse over tid kan ses i salen manager visninger i Google-annonser.

Takk Tom ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:04
bruker Tom
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Vise et tidsstempel med tidssone i Django admin
Jeg har en modell med en tidssone-aware DateTimeField. Hvert objekt kan bruke en annen tidssone. Jeg vil gjerne Django Admin for å vise dette feltet med tidssone suffikset ( ESTosv), ikke i brukerens eller serverens lokal tid.

Jeg ønsker ikke å globalt endre min prosjektets tidssone lokalisering innstillinger. Dette bør gjelde bare for denne ene feltet.

Dette spørsmålet berører noe lignende, men jeg er skeptisk til løsningen; den aktiverer en ny tidssone når objektet klassen er initialisert, som ikke till ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:03
bruker rgov
stemmer
1
svar
0
visninger
7
hvordan kan jeg bruke en DLL som reades fra web.config i Net Core-3.1?
Jeg har en DLL som jeg bruker for: Asp.net nettside og WinForms, jeg har problemer med å bruke den i
Net Kjerne 3,1
DLL leser data fra web.config for eksempel:

apiKey = ConfigurationManager.AppSettings["MyApiKey"];


Når jeg prøver å kjøre den med .Net Kjerne jeg får denne feilmeldingen:


System.IO.FileNotFoundException: 'Kunne ikke laste inn filen eller montering 'System.Configuration.ConfigurationManager, versjon = 4.0.3.0, Culture = nøytral, PublicKeyToken = cc7b13ffcd2ddd51'. Systemet finner ikke ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:03
bruker Doron Aviad
stemmer
0
svar
0
visninger
4
AWS Rørledningen buildspec nektes adgang til SecretManager, men utplassert bønnestengelen eksempel autorisert
Vi har satt opp en MyReadOnlySecretServerpolitikk som:

{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetResourcePolicy",
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:DescribeSecret",
"secretsmanager:ListSecretVersionIds"
],
"Resource": "arn:aws:secretsmanager:REGION:SOME_ID:secret:ID_OF_OUR_SECRET ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:03
bruker payne
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Slik eksporterer SSL Cert utløps deatils til Excel-ark ved hjelp av Powershell script
Jeg har skrevet en kode der i den vil eksportere alle SSL cert til et Excel-ark med Powershell script, men i utgangs vinduene jeg trenger detaljene inkludert Server navn som følger:

Kode


$deadline = (Get-Date).AddDays($threshold) #Set deadline date

Invoke-Command -ComputerName AAA, BBB { Dir Cert:\LocalMachine\My } | foreach {
If ($_.NotAfter -le $deadline) { $_ | Select Issuer, Subject, ServerName, NotAfter, @{Label="Expires In (Days)";Expression={($_.NotAfter - (Get-Date)).Days}} }
} | Export-C ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:03
bruker Chandrakanthreddy Lingareddy
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Set radavstand i flagre
Er det en måte å sette bredden på rad i flagre? Jeg får en feil på overflow:

FEIL - "Følgende påstand ble kastet under oppsettet: En RenderFlex flommet over av 10,0 piksler til høyre."

Jeg gripe skjermstørrelsen og dens komme gjennom, men jeg fortsatt får feilen. Den uakseptable linjen er ROW erklæringen.

Her er koden:

@override
Widget build(BuildContext context) {
return Container(
width: widget.screenSize.width,
height: widget.screenSize.height,
child: Stack(children: ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:03
bruker Sam Cromer
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Reagere kan ikke statisk evaluere fs argument
Jeg er ærlig talt ikke så sikker på hva som skjedde. Jeg kom tilbake neste dag og løp NPM kjøre dev-klient (pakke klient / src / index.html) og fikk følgende loggen:

Server running at http://localhost:1234
‼ C:\Users\Tyler\Projects\React JS\project\node_modules\firebase-admin\lib\firebase-namespace.js:205:77: Cannot statically evaluate fs argument
203 | }
204 | try {
> 205 | var contents = config.startsWith('{') ? config : fs.readFileSync(config, 'utf8');
| ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:02
bruker Tyler Swenson
stemmer
0
svar
0
visninger
5
definere en ny dimensjon i dc.js stablet stolpediagram
Jeg har et datasett med en indeks basert på flere kolonner. Datasettet har 5 attributter (kolonne A (positivt tall), B (negativt tall), C (positivt tall), D (negativt tall, E). I stedet for nøkkelverdi filformat, er et flatt bord som kreves. Jeg ønsker for å få en stablet bar i følgende format, men jeg har ingen anelse hvordan generere nye dimensjoner for å få den følgende tabellen ved å gruppere enkelte kolonne A og B, kolonnene C og D, og ​​viser kolonne separat.Noen ide, hvordan defineres disse subgr ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:02
bruker Matthieu Maurice
stemmer
0
svar
0
visninger
6
Validere en e-postadresse med AWS Auth JS objekt
Jeg prøver å validere en e-postadresse uten bruk av fronten validering gjennom min reagerer innfødte app. Jeg håper jeg kan sende e-post via AWS Auth API og få en gyldig eller ugyldig svar? Vet noen metode for dette?

Takk. ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:02
bruker DontCodeMeImScared
stemmer
0
svar
0
visninger
4
nc og ssh "no rute til verten" etter ombygging
Jeg har to servere, sier server A og B, og jeg prøver å feilsøke 'no rute til verts' problemer når Server En prøver å koble til server B over ssh eller tcp.

Server B har en tjeneste som kjører på port 16000. Server A brukes til å koble til serveren B via port 16000, men serveren A måtte bygges opp igjen, og er nå ute av stand til å koble til serveren B nå over denne porten. En server kan likevel ping serveren B. Begge kjørings Cent 8. brannmur port port 16000is fremdeles er åpen på serveren B. server C e ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:02
bruker Diana
stemmer
0
svar
0
visninger
4
XSD navn med IP mønster
Jeg prøver å bruke et mønster med XSD for en bestemt egenskap som vist i følgende xml

<employee eName="bob dole"
computerName=floor1.123.45.67.89 />


Datamaskinnavnet er enten floor1.IP eller floor2.IP

Min xsd filen har følgende

<xs:element name="employee">
<xs:complexType>
<xs:attribute name="eName" use="required" type="xs:string" />
<xs:attribute name="computerName" use="required">
<xs:simpleType>
... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:02
bruker Daddy Shark
stemmer
-1
svar
0
visninger
6
Nektet å utføre script fra ../chart.min.js fordi dens MIME-typen ( 'application / oktettstrømformat') er ikke kjørbar,
Jeg får "Nektet å kjøre skript fra' ../js/chartJS/Chart.min.js' fordi MIME-type ( 'application / octet-stream') er ikke kjørbar, og streng MIME-type kontroll er aktivert." feil etter at vi distribuere skriptet i dev server. Det fungerer helt greit i min lokale boks. Her er hvordan jeg har inkludere chart.min.js filen i min indeksfilen.

<script type="text/javascript" src="../js/chartJS/Chart.min.js"></script>


Jeg prøvde å googling, men fant blandet tanke. Kan noen som har noen anelse om hvorfo ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:02
bruker Shankar Shrestha
stemmer
0
svar
0
visninger
8
R lang. Endre tekstverdier til int i klassifisering / clustering oppgave
Å ha en oppgave å gjøre clustering i R med datasettet, wich inneholder kategoriske tekstverdier (som "blå", "rød"). k-midler Algoritmen tar om bare numeriske verdier, så jeg trenger å konvertere tekst kategorier for å int kategorier. Er det noen en linje løsning på det? eller kanskje noen othere?

Attribute1 Attribute2 Attribute1 Attribute2
Instance1 "blue" "red" => Instance1 1 2
Instance2 "green" "blue" Instance2 3 1 ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:02
bruker Vitaly Skrinkovich
stemmer
0
svar
0
visninger
7
Bygg en visning / tabell-verdsatt UDF for visninger i en annen DB
Det er ~ 10 visninger i en annen DB at jeg må trekke data fra. Foreløpig er mitt lag passerer en streng til SQL EXECkommando. Jeg vet at det er en bedre måte. Den lokale DB har data for eldre programvare og "annerledes" DB har data for den nye programvaren. Vi kombinerer de to.

Optimalt Jeg ønsker å skape triggere på hver av de 10 visninger som settes inn i en allerede eksisterende tabell i vår lokale DB. Problemet mitt her er at utsikten kan bare ha INSTEAD OFtriggere og jeg trenger en AFTERtrigger slik a ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:02
bruker Gabe Reyes
stemmer
0
svar
0
visninger
8
WebView ytelsen i native Android apps vs Chrome
Vi gjør spill HTML5-spill. Dette er betydelig tregere når det kjøres i en Webview i en innfødt app på Android 9. Det ser ut som Webview bare bruker en enkelt prosess der som Chrome har en egen gjengivelsen. Høres det riktig? Er det noen måter å ha en egen gjengi prosess i Webview eller noen annen løsning? ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:02
bruker fatbatman
stemmer
0
svar
0
visninger
15
Estimat pi, gitt at du har tilfeldig (0,1) ved hjelp av Python
Jeg hadde kode følgende oppgave, men jeg fikk denne feilen:

# Estimate pi, given that you have random (0,1)
#n are the number of point do we actually want
import numpy as np
def estimate_pi(n):
num_points_circle = 0 # initalize how many points are in the circle
num_points_total = 0 # meaning in the square
for _ in range(n): # keep looping end times
x = np.random.unifrom(0,1)
y = np.random.uniform(0,1)
distance = x**2 + y**2
if distance <= 1:
num_po ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:02
bruker zara
stemmer
-2
svar
0
visninger
6
Jeg prøver å kjøre skallet filen via skichware
Jeg prøver å lage en Android-applikasjon via et sketchware programmet, men jeg prøver å finne en kommando for å kjøre en fil shell script fra denne banen /storage/emulated/0/Download/on.sh
jeg må kode for å kjøre en pakke, men jeg kan ikke endre det

Intent i = getPackageManager().getLaunchIntentForPackage("PKG name");
if (i == null) { return; }
i.addCategory(Intent.CATEGORY_LAUNCHER);
startActivity(i);


Jeg ønsker en slik kode kjøres fra denne banen: /storage/emulated/0/Download/on.sh ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:01
bruker Mohammed Barhoumeh
stemmer
0
svar
0
visninger
4
Hvordan kan jeg få alle aktive brukere i kanalen pubnub i unity3d
Jeg ønsker å få alle aktive brukere abonnent i kanal for unity3d. Er det en måte å gjøre det med pubnub i unity3d? ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:01
bruker Mahmoud abualamrien
stemmer
0
svar
0
visninger
9
Beskjæring forgrunnsbildet
Foreløpig bruker vi et Canon-kamera for å fange bildet av mennesker (en person spesielt å gjøre denne jobben), utnytte et bakteppe som bakgrunn. Vi planlegger å gjøre hver front-mot person (3 totalt) ta bilder av folk i stedet for en dedikert person. Er det en måte å ta et bilde av noen (helst uten å bruke et bakteppe), bare fange forgrunnen til personen fra hode til skulder og plassere den separat på en solid bakgrunn? Ved hjelp av C # Winforms å kommunisere med nevnte kamera for å fange bilder og beskjære ... ►►►
Publisert på 21/01/2020 klokken 00:01
bruker Raphael Cal