Hvordan få tilgang til lydløs / vibrere modus for Windows Phone 7 ved hjelp av C #?

stemmer
2

Jeg var i stand til å bruke p / påkalle på aygshell.dll for å få tilgang til telefon lydprofiler i Windows Mobile 6, men Windows Phone 7 ikke støtter følgende kode. Er det en vei rundt dette? Jeg vil ha min app for å være i stand til å sette telefonen i lydløs eller vibrere modus.

/*The following code works perfectly well with windows moblile 6.0 but fails for 
 windows phone 7 at runtime. */ public enum SND_SOUNDTYPE
  {
    On,
    File,
    Vibrate,
    None
  }

  private enum SND_EVENT
  {
    All,
    RingLine1,
    RingLine2,
    KnownCallerLine1,
    RoamingLine1,
    RingVoip
  }
 //Marshals
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  private struct SNDFILEINFO
  {
    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 260)]
    public string szPathName;
    [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 260)]
    public string szDisplayName;
    public SND_SOUNDTYPE sstType;
  }

//p/invoke
  [DllImport(aygshell.dll, SetLastError = true)]
  private static extern uint SndSetSound(SND_EVENT seSoundEvent, ref SNDFILEINFO pSoundFileInfo, bool fSuppressUI);

  [DllImport(aygshell.dll, SetLastError = true)]
  private static extern uint SndGetSound(SND_EVENT seSoundEvent, ref SNDFILEINFO pSoundFileInfo);


 //method to set ringer on 
  private static void SetProfileNormal()
  {
    SNDFILEINFO soundFileInfo = new SNDFILEINFO();
    soundFileInfo.sstType = SND_SOUNDTYPE.On;
    SndSetSound(SND_EVENT.All, ref soundFileInfo, true);

  }
 //method to set ringer to vibrate
  private static void SetProfileVibrate()
  {
    SNDFILEINFO soundFileInfo = new SNDFILEINFO();
    soundFileInfo.sstType = SND_SOUNDTYPE.Vibrate;
    SndSetSound(SND_EVENT.All, ref soundFileInfo, true);

  }

 //method to set ringer off - silent mode
 private static void SetProfileMuted()
  {
    SNDFILEINFO soundFileInfo = new SNDFILEINFO();
    soundFileInfo.sstType = SND_SOUNDTYPE.None;
    SndSetSound(SND_EVENT.All, ref soundFileInfo, true);

  }
 //method to check if phone is in vibrate mode
  private bool IsInVibrateMode()
  {
    SNDFILEINFO info = new SNDFILEINFO();
    SndGetSound(SND_EVENT.All, ref info);
    return (info.sstType == SND_SOUNDTYPE.Vibrate);
  }
 //method to check if phone is in silent mode
  private bool IsMuted()
  {
    SNDFILEINFO info = new SNDFILEINFO();
    SndGetSound(SND_EVENT.All, ref info);
    return (info.sstType == SND_SOUNDTYPE.None);
  }
Publisert på 14/04/2012 klokken 02:34
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Windows Phone 7 sikkerhetssandkassen ikke tillater utvikleren tilgang til å sette telefonen modusene til lydløs eller vibrere. I beste fall kan programmet få opp innstillingsmenyen for å tillate brukeren å personlig sette telefonen i lydløs eller vibrere modus.

Svarte 20/12/2012 kl. 13:28
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more