ringer Java såpe webservice med rails -wrong antall argumenter

stemmer
1

Jeg prøver å ringe en java såpe webservice innenfor mitt Ruby on Rails app. Derfor bruker jeg følgende kode:

email = awesome@tedmosbyisajerk.com
pw = legendary
XSD::Charset.encoding = 'UTF8'
wsdlfile = http://134.60.60.40:8080/FuturecanteenWebservice/DatabaseWSService?wsdl
driver = SOAP::WSDLDriverFactory.new(wsdlfile).create_rpc_driver
driver.connectDB
@result = driver.checkUserForLogin(email, pw)

men når jeg kjører handlingen ovenfor jeg alltid får feil antall argumenter for alle slags metode av WebService jeg prøver å bruke.

Kan noen hjelpe meg med dette?

Skål for hjelp.

Publisert på 22/06/2009 klokken 14:55
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

First off, er Rubys SOAP bare forferdelig. Det er litt bedre hvis du bruker den perlen versjon av soap4r, men fortsatt bare forferdelig.

Hva gjør WSDL se ut for checkUserForLogin metoden. Er argumentene heter? (Hvis ja, angi dem som checkUserForLogin (: email => e-post,: pw => pw))

Svarte 22/06/2009 kl. 15:05
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more