C ++ daemon stillhet modus

stemmer
0

Jeg skriver nissen i Unix-system og bruke std::coutpå koden for å feilsøke på no silentmodus. Når jeg starter prosessen på daemon/silence mode, jeg close(STDIN_FILENO), STDOUT_FILENOog STDERR_FILENOfor å spare ressurser på å skrive ut til std::cout. Synes når den er lukket, dets skriver til /dev/null, er det ikke? Er det riktig og beste måten å unngå overhead av ressurser på stillhet modus? Eller kanskje jeg må bruke global silent flagog sjekke det hver gang før noen ringer til std::cout? Eller andre løsninger? takk, beklager min engelsk.

Publisert på 21/05/2012 klokken 05:35
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

std::couter implementert ved å skrive til STDOUT_FILENO. Lukking av sistnevnte bryter den førstnevnte.

Svarte 21/05/2012 kl. 05:42
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more