Bestemme antall rader i en rekke

stemmer
16

Jeg kjenner området navnet på starten av en liste - 1kolonne bred og xrekker dypt.

Hvordan beregner jeg x?

Det er mer data i kolonnen enn bare denne listen. Imidlertid er denne listen sammenhengende - det er ingenting i noen av cellene over eller under eller begge sider ved siden av.

Publisert på 22/09/2008 klokken 10:15
kilden bruker
På andre språk...                            


6 svar

stemmer
12

Function ListRowCount(ByVal FirstCellName as String) as Long
  With thisworkbook.Names(FirstCellName).RefersToRange
    If isempty(.Offset(1,0).value) Then 
      ListRowCount = 1
    Else
      ListRowCount = .End(xlDown).row - .row + 1
    End If
  End With
End Function

Men hvis du er jævla sikker på at det er ingenting rundt listen, så bare thisworkbook.Names(FirstCellName).RefersToRange.CurrentRegion.rows.count

Svarte 22/09/2008 kl. 10:21
kilden bruker

stemmer
2

Jeg er sikker på at du sannsynligvis ville svaret at @GSerg ga. Det er også et regneark funksjon kalt rowssom vil gi deg antall rader.

Så, hvis du har en navngitt dataområde kalt Datasom har 7 rader, så =ROWS(Data)viser 7 i den cellen.

Svarte 22/09/2008 kl. 10:36
kilden bruker

stemmer
1

Det eneste siste linjen fungerte perfekt @GSerg.

Den andre funksjonen var det jeg hadde jobbet på, men jeg liker ikke å måtte ty til UDF er mindre absolutt nødvendig.

Jeg hadde prøvd en kombinasjon av Excel og VBA og hadde fått dette til å fungere - men klumpete sammenlignet med svaret.

strArea = Sheets("Oper St Report CC").Range("cc_rev").CurrentRegion.Address
cc_rev_rows = "=ROWS(" & strArea & ")"
Range("cc_rev_count").Formula = cc_rev_rows
Svarte 22/09/2008 kl. 10:41
kilden bruker

stemmer
5

Du kan også bruke:

Range( RangeName ).end(xlDown).row

å finne den siste raden med data starter på navngitte området.

Svarte 22/09/2008 kl. 12:19
kilden bruker

stemmer
50
Sheet1.Range("myrange").Rows.Count
Svarte 05/08/2009 kl. 12:35
kilden bruker

stemmer
8

Hvorfor ikke bruke et Excel formel for å bestemme radene? For eksempel, hvis du er ute etter hvor mange celler inneholder data i kolonne A bruke denne:

= COUNTIFS (A: A, "<>")

Du kan erstatte <> med noen verdi for å få hvor mange rader har denne verdien i det.

= COUNTIFS (A: A, "2008")

Dette kan brukes for å finne fylte celler i en rad også.

Svarte 24/05/2012 kl. 10:21
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more