Hvordan binde en polylinje i malen?

stemmer
0

Jeg prøver å binde avreise en polylinje i kontroll mal. Punktene, bør bindes til et punkt samling i codebehind. Min nåværende XAML koden er som følger:

<Style TargetType={x:Type c:LineDragThumb}>
  <Setter Property=Template>
    <Setter.Value>
      <ControlTemplate TargetType={x:Type c:LineDragThumb}>
        <Polyline Stroke=Transparent Points={Binding}
      </ControlTemplate>
    </Setter.Value>
  </Setter>
</Style>

Bør jeg trenger å gjøre en avhengighet eiendom for å holde det punktet samling?

Vennligst guide ..

Publisert på 18/08/2012 klokken 08:51
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Nei, du kan ha enkel Notifiable property of PointCollectioni din kode-bak for bindende, men sørg for at du implementere INotifyPropertyChangedå oppdatere bindingene på UI.

public PointCollection Points { get; set; }

Og for å binde på XAML du kan gjøre som dette -

<Polyline Stroke="Transparent" Points="{Binding Points,
    RelativeSource={RelativeSource FindAncestor, AncestorType=UserControl}}"/>
Svarte 19/08/2012 kl. 06:37
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more