kan jeg installere .exe filen uten brukerinteraksjon

stemmer
0

Kan jeg installere .exe filen uten brukerinteraksjon (betyr uten klikk på neste eller installere knappen)
Jeg har skrive koden for å ringe .exe-filen, men ikke installeres stille i bakgrunnen.

Process p = new Process();
p.StartInfo.FileName = @C:\Downloads\teamViewer.exe;
p.StartInfo.Arguments = /S;
p.Start();
p.StartInfo.CreateNoWindow = true;
p.WaitForExit();

Hvorfor exe ikke kjøre i bakgrunnen, med denne koden?

Publisert på 01/09/2012 klokken 04:36
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Du kan gjøre en stille installasjon med EXE du laster ned fra nettstedet.

Du må bruke den som den trekker inn

% Temp% \ Teamviewer \ VersionX \ TeamViewer_.exe

Fra og med versjon 7 %temp%\TeamViewer\Version7\TeamViewer_.exe. Dette støtter /Sargumentet, men det er et annet problem: dialog UAC bekreftelse og så vidt jeg vet du ikke kan omgå dette med kode (med mindre din app er allerede i gang med administratorrettigheter Du kan bruke et program manifest for det.).

Svarte 01/09/2012 kl. 06:34
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more