Hvordan endre banen til en Polyline i Maps API v3?

stemmer
3

Det er en måte å endre plasseringen av en polylinje med Google Maps API v3 i Javascript?

En måte å endre banen alternativ for en linje som allerede er trukket? Jeg har allerede endret plasseringen av Circle, men ikke RadiusLine ...

Kart init kode :

var latlng = new google.maps.LatLng(lat, lng);
    var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'),{
      zoom: 13,
      center: latlng,
      mapTypeId: google.maps.MapTypeId.HYBRID,
      streetViewControl: false
    });

    var marker = new google.maps.Marker({
      position: latlng,
      map: map
    });

    var sunCircle = {
     strokeColor: #c3fc49,
     strokeOpacity: 0.8,
     strokeWeight: 2,
     fillColor: orange,
     fillOpacity: 0.15,
     map: map,
     center: latlng,
     radius: 1500
    };

    var origin = sunCircle.center;
    var endpoint = google.maps.geometry.spherical.computeOffset(sunCircle.center,sunCircle.radius,180+sunPos);

    var radiusLineSettings = {
      clickable: false,
      map: map,
      strokeColor: orange,
      strokeWeight: 10,
      path: [origin,endpoint]
    };
    Circle = new google.maps.Circle(sunCircle);
    RadiusLine = new google.maps.Polyline(radiusLineSettings);
Publisert på 02/09/2012 klokken 11:53
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
6

Løsningen :

RadiusLine.setPath(...)
Svarte 02/09/2012 kl. 13:55
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more