Kjør CMD Stille

stemmer
3

Jeg prøver å kjøre CMD stille, men hver gang jeg får en feilmelding. Kan noen vennligst fortelle meg hvor jeg kan gå galt?

Dim myProcess As Process 
myProcess.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden 
myProcess.StartInfo.CreateNoWindow = True 
myProcess.StartInfo.FileName = (cmd.exe & CmdStr) 
myProcess.Start() 

CmdStr er allerede en streng til å gjøre visse ting som jeg ønsker i søknaden.

Publisert på 18/09/2012 klokken 11:12
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
8

Jeg antar at din cmdStr er en streng med parametere for CMD.
Hvis så du må bruke Argumenter eiendom StartInfo.
Du får en Null Unntak på myProcess variabel fordi det er aldri instatiated med nye. Du kan lage en ProcessStartInfo Var å bruke med den statiske Process.Start metoden og sette UseShellExecute False

Dim startInfo As New ProcessStartInfo("CMD.EXE")
startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden     
startInfo.CreateNoWindow = True 
startInfo.UseShellExecute = False
startInfo.Arguments = CmdStr
Process.Start(startInfo)  

eller endre koden for å legge

myProcess = new Process() 

før du bruker VaR myProcess

Svarte 18/09/2012 kl. 11:16
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more