Installer exe i stille modus i vb.net

stemmer
1

Jeg har et eksisterende program i VB.NET hvor jeg har et krav om å installere et freeware EXE som for en uovervåket system. Jeg vet banen fra der jeg må installere.

Merk: Jeg har bare å skrive kode for å utføre det på innsiden av dagens kodebasen og kan ikke lage en batch-fil for det samme.

Til nå har jeg prøvd følgende: Jeg har brukt Shell kommandoen for å utføre EXE-fil som gir ekstra argument som:

Shell(C:\MOVEit_Freely_Install.exe /q C:\yourlogfilename.log)

Shell(C:\MOVEit_Freely_Install.exe /s)

Shell(C:\MOVEit_Freely_Install.exe /silent)

Shell(C:\MOVEit_Freely_Install.exe /qb C:\yourlogfilename.log)

Det åpner bare installasjonsprogrammet der jeg må klikke Neste-knappen og deretter vil det bli installert (som jeg ikke vil).

Kan du foreslå noe om det.

Takk, Puneet

Publisert på 23/10/2012 klokken 09:46
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
3

fra en normal cmd vindu kjøre filen som c:\moveit_freely_install.exe /?og det bør fortelle deg om det er en stille alternativ.

vekselvis, hvis den brytes en MSI du kan være i stand til å få på det og bruke vanlige microsoft installasjonsbrytere for å gjøre det stille. Jeg bruker 7zip å pakke ut exe innholdet i disse tilfellene. hvis du har 7zip, høyreklikk på filen og velg 7zip -> ekstrakt.

hvis du finner en msi, her er de interessante alternativer for deg:

`/q  n|b|r|f                   Sets the UI level.

                       q , qn - No UI.

                       qb - Basic UI.

                       qr - Reduced UI. A modal
                       dialog box is displayed
                       at the end of the
                       installation.

                       qf - Full UI. A modal
                       dialog box is displayed
                       at the end of the
                       installation.

                       qn+ - No UI. However, a 
                       modal dialog box is
                       displayed at the end of
                       the installation.

                       qb+ - Basic UI. A modal
                       dialog box is displayed
                       at the end of the 
                       installation. If you 
                       cancel the installation, 
                       a modal dialog box is 
                       not displayed.

                       qb- - Basic UI with no
                       modal dialog boxes. 
                       The "/qb+-" switch
                       is not a supported UI 
                       level.`
Svarte 23/10/2012 kl. 09:51
kilden bruker

stemmer
0

Noe sånt som dette kan hjelpe:

Dim myProcess As New Process 
Dim param as String = "/?"
myProcess.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden 
myProcess.StartInfo.CreateNoWindow = True 
myProcess.StartInfo.FileName = ("moveit_freely_install.exe" & param) 
myProcess.Start()

Den laster programmet ditt med det para men ingen vindu.

Svarte 14/11/2015 kl. 12:06
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more