Kevin Luck er jQuery Date Picker plugin - Sett sluttdato dynamisk

stemmer
0

Jeg bruker Kevin Luck er jquery datovelgeren plugin og jeg lurer på hva som er den beste måten å formatere () verdien dpSetEndDate å alltid være ett år i framtiden? Jeg prøvde å bruke php:

<?php echo date('Y')+1;?>-<?php echo date('m-d');?>

Men det fungerte ikke. Av seg selv, returnerer php hva jeg ønsker å få på plass av datoen, men det gjør ikke gjengi i javascript.

$('.date-picker').dpSetEndDate('01/01/2010');

For referanse hans nettsted er her: http://www.kelvinluck.com/assets/jquery/datePicker/v2/demo/index.html

Publisert på 27/08/2009 klokken 05:50
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
1

Du har allerede et svar, og det er et gammelt spørsmål, men bare for referanse dette er den anbefalte måten:

$('.selector').datePicker(
  {
    endDate: (new Date()).addYears(1).asString()
  }
);

Det finnes en rekke nyttige metoder lagt til Date objektet i date.js og du kan bruke disse til å enkelt sende verdier til datePicker når du initialisere det. Date.asString vil alltid formatere dato i en streng i gjeldende Date.format som er det formatet at innstillingene objekt venter ...

Svarte 10/01/2010 kl. 22:57
kilden bruker

stemmer
1

Jeg bruker samme plugin og jeg prøvde å oppnå samme mål. Hva jeg gjorde var å bruke litt av php og legge

endDate:'<?=date('d/m/Y', strtotime("+2 Years"))?>'

på manuset erklæring og alt fungerer fint

Svarte 02/10/2009 kl. 21:42
kilden bruker

stemmer
0

  var today = (new Date),
    nextYear = today.getFullYear()+1,
    yearAhead = new Date( today.setYear( nextYear ) )

/*
  yearAhead.getDate() // 27
  yearAhead.getMonth()+1 // 7
  yearAhead.getFullYear() // 2010

*/

  dpSetEndDate( yearAhead.getMonth()+1 + '/' + yearAhead.getDate() + '/' + yearAhead.getFullYear() );

Forhåpentligvis jeg gjorde måneden del riktig ..

Svarte 27/08/2009 kl. 05:55
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more