c # setup-prosjektet

stemmer
0

c # Visual Studio 2008, oppsett prosjekt, filtyper på targed maskin, og med brutt> Argumenter http://msdn.microsoft.com/en-us/library/0ehs907t(VS.71).aspx

i denne delen jeg kan skrive bare karakterer, hvordan kan jeg angi filnavnet (for å åpne).

Mange takk

Publisert på 31/08/2009 klokken 06:50
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Bruk% 1 variabel, så hvis alt du ønsket å passere som argumenter til din exe er filnavnet, og deretter bruke:

"%1"

Som argumenter. Hvis du ønsker å gå foran den med en kommando, sier "/ åpen", du vil bruke:

/open "%1"
Svarte 05/11/2009 kl. 19:48
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more