Enkleste og raskeste måten Web muliggjør gamle VBA apps

stemmer
1

Gitt en liten Excel VBA app (enkel form, liten mengde poster som er lagret i enkelt regneark) som går ganske lykkelig lokalt på arbeidsstasjonen, hva ville være den enkleste og raskeste måten å gi samme app på nettet? Re-skriving programmet er et alternativ, men jeg trodde det var verdt å sjekke om det var en raskere løsning der ute.

Publisert på 26/09/2008 klokken 07:46
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Hvis forretningslogikk er ganske godt atskilt fra GUI koden du kan prøve å pakke det opp som et OLE Automation objekt (kalt et COM-objekt i VB6 tror jeg) som du deretter bruker i et ASP-drevet web-applikasjon. ASP delen vil bli skrevet i VBScript og bruke COM-objektet til å gjøre beregningene.

Problemet her er at den vanlige VBA utvikling stil blander GUI-kode og forretningslogikk sammen i de samme subrutiner og som et resultat erte dem fra hverandre og erstatte GUI med en ASP-side vil være mer problemer enn omskriving fra bunnen av.

Det er en annen måte å skrive en web-applikasjon som bruker VB6 kalt Webclasses, men jeg anbefaler det ikke.

Svarte 26/09/2008 kl. 07:58
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more