Ytelse problem når jeg må sette attributt for en modell på flere steder (modell binder til en endring hendelse)

stemmer
0

Jeg bindende min modal til endringshendelse

@model.bind('change', @someAction)

Vil ytelsen til min app bli påvirket hvis jeg pålagt å sette / endre egenskap av min modell og flere steder ie @ model.set ({someAttr: 'attributeA'})?

Har gjort en {stille: true} @ model.set ({someAttr: 'attributeA'}, {stille: true}) løse problemet med ytelsen til app?

Publisert på 14/01/2013 klokken 23:16
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Svaret er "det kommer an". Det er opp til deg å finne ut hvilke endringer i modellen fortjener endre hendelser og som ikke gjør det. Det er ingen magisk svar på i denne saken for å forbedre ytelsen.

Passing {silent:true}er en måte å hindre endring hendelsen fra avfyring. En annen optimalisering er å lytte til endringer i spesifikke attributter i din modell.

@model.bind('change:myAttr', @someAction)

På denne måten, er handlingen utløses bare hvis en bestemt egenskap er endret, og utløser ikke om noen andre attributter endres.

Svarte 15/01/2013 kl. 10:10
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more