Nullsoft Prosedyre Install System (NSIS) Installer - Silent Mode

stemmer
3

Hvordan lage en Nullsoft Prosedyre Install System (NSIS) installatør stille?

Fra Wikipedia:

Nullsoft Prosedyre Install System (NSIS), est un logiciel libre control par script, qui permet la création d'installateurs helle Windows. Il a été initialement developpe par Nullsoft, la société créatrice de Winamp. NSIS est une alternative aux produits commerciaux, comme Install.

Den NSIS kompilatoren program makensis kompilerer skript som følgende eksempel inn kjørbare installasjonsprogrammer. Hver linje i manuset inneholder en enkelt kommando.

# Example script

Name Example1
OutFile example1.exe
InstallDir $PROGRAMFILES\Example1
Page Directory
Page InstFiles
Section
 SetOutPath $INSTDIR
 File ..\makensis.exe
SectionEnd 
Publisert på 21/01/2013 klokken 16:00
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
13

bruk kommandolinje

1. MakeNSIS bruk

Kompilere en NSIS (.nsi) skriptet o generere installasjons

makensis [option | script.nsi | - [...]]

Eksempel

makensis.exe myscript.nsi

2. installasjonsbruk

noen alternativer

 • / S løper montøren eller installerbar stille
 • / D setter standardinstallasjonsmappen ($ INSTDIR), og overstyrer INSTALLDIR og InstallerDirRegKey. Det må være den siste parameteren brukes i kommandolinjen og må ikke inneholde noen sitater, selv om banen inneholder mellomrom. Kun absolutte stier støttes.

eksempler

installer.exe /S

installer.exe /S /D=C:\Program Files\NSIS

Silent montører / uninstallers

 • For å sjekke om installasjons er stille, bruk IfSilent

 • Å hoppe over noen insructions i stille modus (brukermedvirkning, opprettelse av vinduet), bruker hoppinstruksjon

Eksempel

IfSilent +2 0 
  MessageBox MB_OK|MB_ICONINFORMATION 'This is a "non silent" installer'

I dette eksempelet er meldingsboks vises IIF installasjons er taus. +2betyr at nex instruksjon hoppes over hvis IfSilent er sant. 0betyr hat kompilatoren bør gå til neste instruksjon hvis IfSilent er falsk.

 • For å angi et installasjons i stille modus (bare for en stund), bruk SetSilenti .onInitfremgangsmåten. Alternativene er silentfor stillemodus og normalfor ikke lydløs modus.

 • Hvis du vil angi installasjons | unsinstaller stille, kan du også bruke

  SilentInstall silent

  SilentUnInstall silent

 • I stille modus, blir alle skjermer fra installasjons selv ikke vises. Imidlertid kan meldingsbokser og alle andre skjermer ikke flagget med SF_SELECTED vises. For å gjøre installasjons fullt lydløs, bruker du enten instruksjon hopp (generelt), eller flagg / SD IDOK | IDCANCEL (for OK | AVBRYT messsage boksene).

  MessageBox MB_OK|MB_ICONINFORMATION "This is not a silent installer" /SD IDOK

Her, hvis stille modus er på, meldingsboks vises ikke og oppfører seg som med bruker OK. Pass opp for alternativer for det

MessageBox MB_OKCANCEL|MB_ICONEXCLAMATION "Application is running. Please close it first." /SD IDCANCEL IDOK OK IDCANCEL CANCEL 
 • Hvis noen informasjon skal samles inn fra brukeren i stille modus, kan noen flere alternativer sendes til å fungere .onInit med GetOptions,

som her:

!include FileFunc.nsh
!insertmacro GetParameters
!insertmacro GetOptions

Function .onInit
 ${GetParameters} $R0
 ClearErrors
 ${GetOptions} $R0 /USERNAME= $0
FunctionEnd

referanser

NSIS stille installering 1

NSIS stille installering 2

NSIS stille installering 3

Svarte 21/01/2013 kl. 16:00
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more