Hvordan angir du en nødvendig bryter (ikke argument) med Ruby OptionParser?

stemmer
44

Jeg skriver et manus, og jeg ønsker å kreve en --hostbryter med verdi, men hvis --hostbryteren ikke er angitt, jeg vil ha muligheten til analyse for å mislykkes.

Jeg kan ikke synes å finne ut hvordan du gjør det. Docs synes å bare spesifisere hvordan du gjør argumentet verdi obligatorisk, ikke selve bryteren.

Publisert på 09/10/2009 klokken 00:38
kilden bruker
På andre språk...                            


8 svar

stemmer
56

Jeg antar du bruker optparse her, selv om den samme teknikken vil fungere for andre alternativ parsing biblioteker.

Den enkleste metoden er sannsynligvis å analysere parametere med ditt valgte alternativ parsing bibliotek og deretter heve en OptionParser :: MissingArgument Unntak hvis verdien av verten er null.

Følgende kode illustrerer

#!/usr/bin/env ruby
require 'optparse'

options = {}

optparse = OptionParser.new do |opts|
 opts.on('-h', '--host HOSTNAME', "Mandatory Host Name") do |f|
  options[:host] = f
 end
end

optparse.parse!

#Now raise an exception if we have not found a host option
raise OptionParser::MissingArgument if options[:host].nil?


puts "Host = #{options[:host]}"

Kjører dette eksempelet med en kommandolinje av

./program -h somehost

enkle viser "Host = somehost"

Mens du kjører med en manglende -h og ingen filnavn produserer følgende resultat

./program:15: missing argument: (OptionParser::MissingArgument)

Og kjører med en kommandolinje av ./program h produserer

/usr/lib/ruby/1.8/optparse.rb:451:in `parse': missing argument: -h (OptionParser::MissingArgument)
 from /usr/lib/ruby/1.8/optparse.rb:1288:in `parse_in_order'
 from /usr/lib/ruby/1.8/optparse.rb:1247:in `catch'
 from /usr/lib/ruby/1.8/optparse.rb:1247:in `parse_in_order'
 from /usr/lib/ruby/1.8/optparse.rb:1241:in `order!'
 from /usr/lib/ruby/1.8/optparse.rb:1332:in `permute!'
 from /usr/lib/ruby/1.8/optparse.rb:1353:in `parse!'
 from ./program:13
Svarte 09/10/2009 kl. 08:53
kilden bruker

stemmer
86

En tilnærming ved hjelp optparse som gir vennlig utgang på mangler brytere:

#!/usr/bin/env ruby
require 'optparse'

options = {}

optparse = OptionParser.new do |opts|
 opts.on('-f', '--from SENDER', 'username of sender') do |sender|
  options[:from] = sender
 end

 opts.on('-t', '--to RECIPIENTS', 'comma separated list of recipients') do |recipients|
  options[:to] = recipients
 end

 options[:number_of_files] = 1
 opts.on('-n', '--num_files NUMBER', Integer, "number of files to send (default #{options[:number_of_files]})") do |number_of_files|
  options[:number_of_files] = number_of_files
 end

 opts.on('-h', '--help', 'Display this screen') do
  puts opts
  exit
 end
end

begin
 optparse.parse!
 mandatory = [:from, :to]                     # Enforce the presence of
 missing = mandatory.select{ |param| options[param].nil? }    # the -t and -f switches
 unless missing.empty?                      #
  raise OptionParser::MissingArgument.new(missing.join(', '))  #
 end                               #
rescue OptionParser::InvalidOption, OptionParser::MissingArgument   #
 puts $!.to_s                              # Friendly output when parsing fails
 puts optparse                             #
 exit                                  #
end                                   #

puts "Performing task with options: #{options.inspect}"

Kjører uten -teller -fbryterne viser følgende resultat:

Missing options: from, to
Usage: test_script [options]
  -f, --from SENDER        username of sender
  -t, --to RECIPIENTS       comma separated list of recipients
  -n, --num_files NUMBER      number of files to send (default 1)
  -h, --help

Kjøring av parse metode i en begynne / redning leddet tillater vennlig formatering ved andre feil, slik som manglende argumenter eller ugyldige bryterverdiene, for eksempel å føre en streng for -nbryteren.

Svarte 27/01/2010 kl. 18:00
kilden bruker

stemmer
1

Svaret fra ukjente (google) er god, men inneholder en mindre feil.

rescue OptionParser::InvalidArgument, OptionParser::MissingArgument

bør være

OptionParser::InvalidOption, OptionParser::MissingArgument

Ellers optparse.parse!vil utløse standard feil utgang for OptionParser::InvalidOption, ikke den tilpassede meldingen.

Svarte 04/02/2010 kl. 08:19
kilden bruker

stemmer
9

Jeg snudde dette til en perle du kan laste ned og installere fra rubygems.org:

gem install pickled_optparse

Og du kan hente den oppdaterte prosjekt kildekoden på GitHub:
http://github.com/PicklePumpers/pickled_optparse

- Eldre post info -

Dette var virkelig, virkelig plage meg så jeg fikset det og holdt bruken super tørr.

For å gjøre en bryter som kreves bare legge til en: påbudt symbol hvor som helst i rekke alternativer som så:

opts.on("-f", "--foo [Bar]", String, :required, "Some required option") do |option|
 @options[:foo] = option
end

Så på slutten av OptionParser blokk legge en av disse til å skrive ut de manglende brytere og brukerveiledningen:

if opts.missing_switches?
 puts opts.missing_switches
 puts opts
 exit
end

Og til slutt å gjøre det hele fungere må du legge til følgende "optparse_required_switches.rb" filen til prosjektet sted og kreve det når du gjør din kommandolinjen parsing.

Jeg skrev opp en liten artikkel med et eksempel på bloggen min: http://picklepumpers.com/wordpress/?p=949

Og her er den modifiserte OptionParser fil med et eksempel på bruken:

required_switches_example.rb

#!/usr/bin/env ruby
require 'optparse'
require_relative 'optparse_required_switches'

# Configure options based on command line options
@options = {}
OptionParser.new do |opts|
 opts.banner = "Usage: test [options] in_file[.srt] out_file[.srt]"

 # Note that :required can be anywhere in the parameters

 # Also note that OptionParser is bugged and will only check 
 # for required parameters on the last option, not my bug.

 # required switch, required parameter
 opts.on("-s Short", String, :required, "a required switch with just a short") do |operation|
  @options[:operation] = operation
 end

 # required switch, optional parameter
 opts.on(:required, "--long [Long]", String, "a required switch with just a long") do |operation|
  @options[:operation] = operation
 end

 # required switch, required parameter
 opts.on("-b", "--both ShortAndLong", String, "a required switch with short and long", :required) do |operation|
  @options[:operation] = operation
 end

 # optional switch, optional parameter
 opts.on("-o", "--optional [Whatever]", String, "an optional switch with short and long") do |operation|
  @options[:operation] = operation
 end

 # Now we can see if there are any missing required 
 # switches so we can alert the user to what they 
 # missed and how to use the program properly.
 if opts.missing_switches?
  puts opts.missing_switches
  puts opts
  exit
 end

end.parse!

optparse_required_switches.rb

# Add required switches to OptionParser
class OptionParser

 # An array of messages describing the missing required switches
 attr_reader :missing_switches

 # Convenience method to test if we're missing any required switches
 def missing_switches?
  !@missing_switches.nil?
 end

 def make_switch(opts, block = nil)
  short, long, nolong, style, pattern, conv, not_pattern, not_conv, not_style = [], [], []
  ldesc, sdesc, desc, arg = [], [], []
  default_style = Switch::NoArgument
  default_pattern = nil
  klass = nil
  n, q, a = nil

  # Check for required switches
  required = opts.delete(:required)

  opts.each do |o|

   # argument class
   next if search(:atype, o) do |pat, c|
    klass = notwice(o, klass, 'type')
    if not_style and not_style != Switch::NoArgument
     not_pattern, not_conv = pat, c
    else
     default_pattern, conv = pat, c
    end
   end

   # directly specified pattern(any object possible to match)
   if (!(String === o || Symbol === o)) and o.respond_to?(:match)
    pattern = notwice(o, pattern, 'pattern')
    if pattern.respond_to?(:convert)
     conv = pattern.method(:convert).to_proc
    else
     conv = SPLAT_PROC
    end
    next
   end

   # anything others
   case o
    when Proc, Method
     block = notwice(o, block, 'block')
    when Array, Hash
     case pattern
      when CompletingHash
      when nil
       pattern = CompletingHash.new
       conv = pattern.method(:convert).to_proc if pattern.respond_to?(:convert)
      else
       raise ArgumentError, "argument pattern given twice"
     end
     o.each {|pat, *v| pattern[pat] = v.fetch(0) {pat}}
    when Module
     raise ArgumentError, "unsupported argument type: #{o}", ParseError.filter_backtrace(caller(4))
    when *ArgumentStyle.keys
     style = notwice(ArgumentStyle[o], style, 'style')
    when /^--no-([^\[\]=\s]*)(.+)?/
     q, a = $1, $2
     o = notwice(a ? Object : TrueClass, klass, 'type')
     not_pattern, not_conv = search(:atype, o) unless not_style
     not_style = (not_style || default_style).guess(arg = a) if a
     default_style = Switch::NoArgument
     default_pattern, conv = search(:atype, FalseClass) unless default_pattern
     ldesc << "--no-#{q}"
     long << 'no-' + (q = q.downcase)
     nolong << q
    when /^--\[no-\]([^\[\]=\s]*)(.+)?/
     q, a = $1, $2
     o = notwice(a ? Object : TrueClass, klass, 'type')
     if a
      default_style = default_style.guess(arg = a)
      default_pattern, conv = search(:atype, o) unless default_pattern
     end
     ldesc << "--[no-]#{q}"
     long << (o = q.downcase)
     not_pattern, not_conv = search(:atype, FalseClass) unless not_style
     not_style = Switch::NoArgument
     nolong << 'no-' + o
    when /^--([^\[\]=\s]*)(.+)?/
     q, a = $1, $2
     if a
      o = notwice(NilClass, klass, 'type')
      default_style = default_style.guess(arg = a)
      default_pattern, conv = search(:atype, o) unless default_pattern
     end
     ldesc << "--#{q}"
     long << (o = q.downcase)
    when /^-(\[\^?\]?(?:[^\\\]]|\\.)*\])(.+)?/
     q, a = $1, $2
     o = notwice(Object, klass, 'type')
     if a
      default_style = default_style.guess(arg = a)
      default_pattern, conv = search(:atype, o) unless default_pattern
     end
     sdesc << "-#{q}"
     short << Regexp.new(q)
    when /^-(.)(.+)?/
     q, a = $1, $2
     if a
      o = notwice(NilClass, klass, 'type')
      default_style = default_style.guess(arg = a)
      default_pattern, conv = search(:atype, o) unless default_pattern
     end
     sdesc << "-#{q}"
     short << q
    when /^=/
     style = notwice(default_style.guess(arg = o), style, 'style')
     default_pattern, conv = search(:atype, Object) unless default_pattern
    else
     desc.push(o)
   end

  end

  default_pattern, conv = search(:atype, default_style.pattern) unless default_pattern
  if !(short.empty? and long.empty?)
   s = (style || default_style).new(pattern || default_pattern, conv, sdesc, ldesc, arg, desc, block)
  elsif !block
   if style or pattern
    raise ArgumentError, "no switch given", ParseError.filter_backtrace(caller)
   end
   s = desc
  else
   short << pattern
   s = (style || default_style).new(pattern, conv, nil, nil, arg, desc, block)
  end

  # Make sure required switches are given
  if required && !(default_argv.include?("-#{short[0]}") || default_argv.include?("--#{long[0]}"))
    @missing_switches ||= [] # Should be placed in initialize if incorporated into Ruby proper

    # This is more clear but ugly and long.
    #missing = "-#{short[0]}" if !short.empty?
    #missing = "#{missing} or " if !short.empty? && !long.empty?
    #missing = "#{missing}--#{long[0]}" if !long.empty?

    # This is less clear and uglier but shorter.
    missing = "#{"-#{short[0]}" if !short.empty?}#{" or " if !short.empty? && !long.empty?}#{"--#{long[0]}" if !long.empty?}"

    @missing_switches << "Missing switch: #{missing}"
  end

  return s, short, long,
   (not_style.new(not_pattern, not_conv, sdesc, ldesc, nil, desc, block) if not_style),
   nolong
 end

end
Svarte 28/10/2010 kl. 05:46
kilden bruker

stemmer
3

Hvis verten er nødvendig, og sikkert er det ikke et alternativ , det er en krangel .

Med det i tankene, her er en måte å løse problemet. Du kan avhøre ARGVutvalg for å se om en vert har blitt spesifisert, og hvis det ikke har vært, så ring abort("You must specify a host!")eller lignende, for å gjøre programmet avslutter med en feilstatus.

Svarte 23/12/2011 kl. 04:39
kilden bruker

stemmer
2

Hvis du gjør noe som dette:

opts.on('-h', '--host',
     'required host name [STRING]') do |h|
  someoptions[:host] = h || nil
 end

Da someoptions[:host]vil enten være verdien fra kommandolinja, eller nil(hvis du ikke leverer host og / eller ingen verdi etter host), og du kan teste for den enkelt (og betinget bestått) etter parse:

fail "Hostname not provided" unless someoptions[:host]
Svarte 08/04/2013 kl. 15:10
kilden bruker

stemmer
4

Jeg kom opp med en klar og konsis løsning som oppsummerer dine bidrag. Det reiser et OptionParser::MissingArgumentunntak med de manglende argumenter som en melding. Dette unntaket er catched i rescueblokk sammen med resten av unntak fra OptionParser.

#!/usr/bin/env ruby
require 'optparse'

options = {}

optparse = OptionParser.new do |opts|
 opts.on('-h', '--host hostname', "Host name") do |host|
  options[:host] = host
 end
end

begin
 optparse.parse!
 mandatory = [:host]
 missing = mandatory.select{ |param| options[param].nil? }
 raise OptionParser::MissingArgument, missing.join(', ') unless missing.empty?
rescue OptionParser::ParseError => e
 puts e
 puts optparse
 exit
end

Kjører dette eksempelet:

 ./program      
missing argument: host
Usage: program [options]
  -h, --host hostname       Host name
Svarte 02/01/2016 kl. 17:51
kilden bruker

stemmer
0

Ideen er å definere en OptionParser, så parse!det, og putsdet hvis noen felt mangler. Innstilling filenametil tom streng som standard er trolig ikke den beste veien å gå, men du fikk ideen.

require 'optparse'

filename = ''
options = OptionParser.new do |opts|
  opts.banner = "Usage: swift-code-style.rb [options]"

  opts.on("-iNAME", "--input-filename=NAME", "Input filename") do |name|
    filename = name
  end
  opts.on("-h", "--help", "Prints this help") do
    puts opts
    exit
  end
end

options.parse!

if filename == ''
  puts "Missing filename.\n---\n"
  puts options
  exit
end

puts "Processing '#{filename}'..."

Hvis -i filenamemangler, viser det:

~/prj/gem/swift-code-kit ./swift-code-style.rb
Missing filename.
---
Usage: swift-code-style.rb [options]
  -i, --input-filename=NAME    Input filename
  -h, --help            Prints this help
Svarte 14/07/2016 kl. 13:21
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more