Hvordan kan jeg validere trenger xml mot en DTD-fil i Python

stemmer
29

Jeg trenger å validere et XML-streng (og ikke en fil) mot en DTD beskrivelse fil.

Hvordan kan det gjøres på python?

Publisert på 19/08/2008 klokken 04:24
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
29

Et annet godt alternativ er LXML bekreftelse som jeg finner ganske behagelig å bruke.

Et enkelt eksempel tatt fra LXML nettstedet:

from StringIO import StringIO

from lxml import etree

dtd = etree.DTD(StringIO("""<!ELEMENT foo EMPTY>"""))
root = etree.XML("<foo/>")
print(dtd.validate(root))
# True

root = etree.XML("<foo>bar</foo>")
print(dtd.validate(root))
# False
print(dtd.error_log.filter_from_errors())
# <string>:1:0:ERROR:VALID:DTD_NOT_EMPTY: Element foo was declared EMPTY this one has content
Svarte 19/08/2008 kl. 07:39
kilden bruker

stemmer
7

fra eksempler katalogen i libxml2 Python-bindingene:

#!/usr/bin/python -u
import libxml2
import sys

# Memory debug specific
libxml2.debugMemory(1)

dtd="""<!ELEMENT foo EMPTY>"""
instance="""<?xml version="1.0"?>
<foo></foo>"""

dtd = libxml2.parseDTD(None, 'test.dtd')
ctxt = libxml2.newValidCtxt()
doc = libxml2.parseDoc(instance)
ret = doc.validateDtd(ctxt, dtd)
if ret != 1:
    print "error doing DTD validation"
    sys.exit(1)

doc.freeDoc()
dtd.freeDtd()
del dtd
del ctxt
Svarte 06/11/2008 kl. 20:17
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more