Forvente argument håndtering

stemmer
1

Jeg ønsker å skape en forvente skript som kobler til serveren via telnet og gjør noen autorisasjon. Jeg har et problem med å bruke script parametre skjønt. Basert på mannen jeg forventet dette arbeidet:

#!/usr/bin/expect -f
spawn telnet $argv1 5038
...

Dessverre får jeg tilbake can't read argv1: no such variable. Hvordan kan gjøre dette arbeidet?

Publisert på 28/10/2009 klokken 11:35
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
4

$argv er en Tcl liste holder kommandolinjeparametere, indeksert begynner fra 0. Du ønsker:

[lindex $argv 0]
Svarte 28/10/2009 kl. 14:28
kilden bruker

stemmer
5

Commmand argumentene er gitt som en liste i variabel argv, kan du bruke Lindex for å få et element fra denne listen, så hvis det første argumentet er vert å telnet til, gjøre:

spawn telnet [lindex $argv 0] 5038

Se Shell Forut variabler i Shells og Lindex i Lister

Svarte 28/10/2009 kl. 14:30
kilden bruker

stemmer
0

Jeg fikk en lignende feil can't read "argv0": no such variable, når jeg prøvde å bruke $ argv0 i en proc. Løsningen ble å eksplisitt tilgang til den fra det globale navnerommet ved hjelp $::argv0.

Svarte 18/03/2016 kl. 17:05
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more