Hvordan bruke Sessions i Symfony?

stemmer
31

Som i klassisk PHP bruker vi de magiske variabler å starte og lage økter, så hvordan du gjør det i Symfony?

Publisert på 19/11/2009 klokken 05:41
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
32

I kontrolleren, kan du få tilgang session variabler gjennom brukerobjektet.

// Get a session value
$name = $this->getUser()->getAttribute('name', 'default_value');
// Set a session value
$this->getUser()->setAttribute('name', $value);
Svarte 19/11/2009 kl. 07:03
kilden bruker

stemmer
80

I Symfony2, er syntaksen annerledes:

$session = $this->getRequest()->getSession();

// store an attribute for reuse during a later user request
$session->set('foo', 'bar');

// in another controller for another request
$foo = $session->get('foo');

Du kan også få økt variabler fra Twig, uten å måtte passere økten variabel eksplisitt (det er i det globale 'app'):

{{ app.session.get('foo', 'bar'); }}
Svarte 14/07/2012 kl. 10:46
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more