Bygningen MFC Automation eksempel (Du får tilgang Excel ved hjelp av OLE automatisering). Kan ikke kompilere

stemmer
3

Jeg prøver å bygge eksempel beskrevet i http://support.microsoft.com/kb/178749/EN-US/ for å bygge et program som auto tilgang til Excel ved hjelp av automatisering. Jeg har Visual C ++ 2005 / Visual Studio 2005. Noen av instruksjonene ikke helt overens opp (classwizard, for det meste), men den generelle ideen synes å være den samme.

Problemer: Jeg vet ikke ende opp med en excel.h fil etter bruk av nye klassen for å lage mine wrapper klassene. Så jeg kan ikke #include at filen som den angir i trinn 13. Jeg får en excel.tlh og en excel.tli i min windebug katalog, men det ser ikke ut til å fungere. Jeg prøvde alle bestillinger for

#include stdafx.h
#include debug/excel.tli
#include debug/excel.tlh

... inkludert forlater en av disse filene ut av kompilering, men jeg likevel ende opp med massevis av Kompilerings- feil.

Her er topp 5 Kompilerings- feil med de ovennevnte #includes:

1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tli(14) : error C2653: 'Adjustments' : is not a class or namespace name
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tli(14) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'GetParent'
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tli(14) : error C2433: 'IDispatchPtr' : 'inline' not permitted on data declarations
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tli(14) : error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tli(14) : error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tli(16) : error C3861: 'get_Parent': identifier not found

Her er topp 5 feil med disse inkluderer:

#include stdafx.h
#include debug/excel.tlh

1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tlh(550) : error C3121: cannot change GUID for class 'IFilter'
1>    c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0\include\comdef.h(483) : see declaration of 'IFilter'
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tlh(1541) : error C2786: 'BOOL (__stdcall *)(HDC,int,int,int,int)' : invalid operand for __uuidof
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tlh(1541) : error C2923: '_com_IIID' : 'Rectangle' is not a valid template type argument for parameter '_Interface'
1>    c:\program files\microsoft sdks\windows\v6.0\include\wingdi.h(3667) : see declaration of 'Rectangle'
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tlh(1541) : error C3203: '_com_IIID' : unspecialized class template can't be used as a template argument for template parameter '_IIID', expected a real type

Her er topp 5 feil med disse inkluderer:

#include stdafx.h
#include debug/excel.tli

1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tli(14) : error C2653: 'Adjustments' : is not a class or namespace name
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tli(14) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'GetParent'
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tli(14) : error C2433: 'IDispatchPtr' : 'inline' not permitted on data declarations
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tli(14) : error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\excel.tli(14) : error C4430: missing type specifier - int assumed. Note: C++ does not support default-int

Takk på forhånd.

Publisert på 08/10/2008 klokken 22:52
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
1

Jeg er ikke kjent med ClassWizard wrapper generator, men det ser ut som det kan ha #imported Excel COM typebiblioteket uten navnerom, og du får konflikter med SDK header filer. Kontroller .tlhfilen og sikre at det er en navne rundt definisjoner. Hvis ikke, vil jeg se på å importere det mer manuell (men tryggere) måte å bruke #import.

Sjekk ut ved hjelp #import direkte; det vil generere .tlhog .tlifiler i bygge-katalogen, som du deretter kan bruke katalogen med CComPtr<>og lignende. Jeg har funnet ut at å være mye enklere enn å bruke CW wrapper klassene. Det er mitt råd uansett.

Svarte 09/10/2008 kl. 03:29
kilden bruker

stemmer
0

Jeg vet ikke om dette hjelper, men generelt du #importtypebiblioteket, men du trenger ikke #includede .tli og .tlh filer ( #importimplisitt gjør dette).

Husk også er det to måter å kalle en COM server i MFC.

 1. Bruk #importsom i utgangspunktet skaper smarte ATL pekere for å opprette COM-objekter og samtalemetoder.

 2. Bruk veiviseren klassen for å skape en IDispatchstil klasse wrapper for å lage COM objekt og kaller metodene.

Svarte 09/10/2008 kl. 03:38
kilden bruker

stemmer
0

På Nick anmodning, jeg legger bygge feilutgang og etter at vbe6ext.tlh filen opp til feilen:

********************* Build output:

1>------ Build started: Project: testole, Configuration: Debug Win32 ------
1>Compiling...
1>testoleDlg.cpp
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\vbe6ext.tlh(463) : error C2061: syntax error : identifier '__missing_type__'
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\testoledlg.cpp(164) : error C2065: '_Application' : undeclared identifier
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\testoledlg.cpp(164) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'app'
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\testoledlg.cpp(164) : error C2065: 'app' : undeclared identifier
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\testoledlg.cpp(166) : error C2228: left of '.CreateDispatch' must have class/struct/union
1>    type is ''unknown-type''
1>c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\testoledlg.cpp(172) : error C2228: left of '.SetVisible' must have class/struct/union
1>    type is ''unknown-type''
1>Build log was saved at "file://c:\Users\sniles\Documents\Visual Studio 2005\Source10\testole\testole\Debug\BuildLog.htm"
1>testole - 6 error(s), 0 warning(s)
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

******************* vbe6ext.tlh
// Created by Microsoft (R) C/C++ Compiler Version 14.00.50727.42 (e112bc16).
//
// c:\users\sniles\documents\visual studio 2005\source10\testole\testole\debug\vbe6ext.tlh
//
// C++ source equivalent of Win32 type library C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VBA\VBA6\VBE6EXT.OLB
// compiler-generated file created 10/10/08 at 14:03:16 - DO NOT EDIT!

#pragma once
#pragma pack(push, 8)

#include <comdef.h>

namespace VBIDE {

//
// Forward references and typedefs
//

struct __declspec(uuid("0002e157-0000-0000-c000-000000000046"))
/* LIBID */ __VBIDE;
struct __declspec(uuid("0002e158-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ Application;
enum vbextFileTypes;
struct __declspec(uuid("0002e166-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ testVBE;
enum vbext_WindowType;
enum vbext_WindowState;
struct __declspec(uuid("0002e16b-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ Window;
struct __declspec(uuid("0002e16a-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ _Windows_old;
struct __declspec(uuid("f57b7ed0-d8ab-11d1-85df-00c04f98f42c"))
/* dual interface */ _Windows;
struct /* coclass */ Windows;
struct __declspec(uuid("0002e16c-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ _LinkedWindows;
struct /* coclass */ LinkedWindows;
struct __declspec(uuid("0002e167-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ Events;
struct __declspec(uuid("0002e113-0000-0000-c000-000000000046"))
/* interface */ _VBProjectsEvents;
struct __declspec(uuid("0002e103-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dispinterface */ _dispVBProjectsEvents;
struct __declspec(uuid("0002e115-0000-0000-c000-000000000046"))
/* interface */ _VBComponentsEvents;
struct __declspec(uuid("0002e116-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dispinterface */ _dispVBComponentsEvents;
struct __declspec(uuid("0002e11a-0000-0000-c000-000000000046"))
/* interface */ _ReferencesEvents;
struct __declspec(uuid("0002e118-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dispinterface */ _dispReferencesEvents;
struct /* coclass */ ReferencesEvents;
struct __declspec(uuid("0002e130-0000-0000-c000-000000000046"))
/* interface */ _CommandBarControlEvents;
struct __declspec(uuid("0002e131-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dispinterface */ _dispCommandBarControlEvents;
struct /* coclass */ CommandBarEvents;
struct __declspec(uuid("0002e159-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ _ProjectTemplate;
struct /* coclass */ ProjectTemplate;
enum vbext_ProjectType;
enum vbext_ProjectProtection;
enum vbext_VBAMode;
struct __declspec(uuid("0002e160-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ _VBProject_Old;
struct __declspec(uuid("eee00915-e393-11d1-bb03-00c04fb6c4a6"))
/* dual interface */ _VBProject;
struct /* coclass */ VBProject;
struct __declspec(uuid("0002e165-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ _VBProjects_Old;
struct __declspec(uuid("eee00919-e393-11d1-bb03-00c04fb6c4a6"))
/* dual interface */ _VBProjects;
struct /* coclass */ VBProjects;
struct __declspec(uuid("be39f3d4-1b13-11d0-887f-00a0c90f2744"))
/* dual interface */ SelectedComponents;
enum vbext_ComponentType;
struct __declspec(uuid("0002e161-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ _Components;
struct /* coclass */ Components;
struct __declspec(uuid("0002e162-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ _VBComponents_Old;
struct __declspec(uuid("eee0091c-e393-11d1-bb03-00c04fb6c4a6"))
/* dual interface */ _VBComponents;
struct /* coclass */ VBComponents;
struct __declspec(uuid("0002e163-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ _Component;
struct /* coclass */ Component;
struct __declspec(uuid("0002e164-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ _VBComponent_Old;
struct __declspec(uuid("eee00921-e393-11d1-bb03-00c04fb6c4a6"))
/* dual interface */ _VBComponent;
struct /* coclass */ VBComponent;
struct __declspec(uuid("0002e18c-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ Property;
struct __declspec(uuid("0002e188-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ _Properties;
struct /* coclass */ Properties;
struct __declspec(uuid("da936b62-ac8b-11d1-b6e5-00a0c90f2744"))
/* dual interface */ _AddIns;
struct /* coclass */ Addins;
struct __declspec(uuid("da936b64-ac8b-11d1-b6e5-00a0c90f2744"))
/* dual interface */ AddIn;
enum vbext_ProcKind;
struct __declspec(uuid("0002e16e-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ _CodeModule;
struct /* coclass */ CodeModule;
struct __declspec(uuid("0002e172-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ _CodePanes;
struct /* coclass */ CodePanes;
enum vbext_CodePaneview;
struct __declspec(uuid("0002e176-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ _CodePane;
struct /* coclass */ CodePane;
struct __declspec(uuid("0002e17a-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ _References;
enum vbext_RefKind;
struct __declspec(uuid("0002e17e-0000-0000-c000-000000000046"))
/* dual interface */ ignorethis;
struct __declspec(uuid("cdde3804-2064-11cf-867f-00aa005ff34a"))
/* dispinterface */ _dispReferences_Events;
struct /* coclass */ References;

//
// Smart pointer typedef declarations
//

_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(Application, __uuidof(Application));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_VBProjectsEvents, __uuidof(_VBProjectsEvents));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_dispVBProjectsEvents, __uuidof(_dispVBProjectsEvents));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_VBComponentsEvents, __uuidof(_VBComponentsEvents));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_dispVBComponentsEvents, __uuidof(_dispVBComponentsEvents));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_ReferencesEvents, __uuidof(_ReferencesEvents));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_dispReferencesEvents, __uuidof(_dispReferencesEvents));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_CommandBarControlEvents, __uuidof(_CommandBarControlEvents));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_dispCommandBarControlEvents, __uuidof(_dispCommandBarControlEvents));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_ProjectTemplate, __uuidof(_ProjectTemplate));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(Events, __uuidof(Events));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_Component, __uuidof(_Component));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(SelectedComponents, __uuidof(SelectedComponents));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_dispReferences_Events, __uuidof(_dispReferences_Events));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(testVBE, __uuidof(testVBE));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(Window, __uuidof(Window));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_Windows_old, __uuidof(_Windows_old));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_LinkedWindows, __uuidof(_LinkedWindows));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_VBProject_Old, __uuidof(_VBProject_Old));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_VBProject, __uuidof(_VBProject));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_VBProjects_Old, __uuidof(_VBProjects_Old));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_VBProjects, __uuidof(_VBProjects));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_Components, __uuidof(_Components));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_VBComponents_Old, __uuidof(_VBComponents_Old));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_VBComponents, __uuidof(_VBComponents));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_VBComponent_Old, __uuidof(_VBComponent_Old));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_VBComponent, __uuidof(_VBComponent));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(Property, __uuidof(Property));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_Properties, __uuidof(_Properties));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(AddIn, __uuidof(AddIn));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_Windows, __uuidof(_Windows));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_AddIns, __uuidof(_AddIns));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_CodeModule, __uuidof(_CodeModule));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_CodePanes, __uuidof(_CodePanes));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_CodePane, __uuidof(_CodePane));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(ignorethis, __uuidof(ignorethis));
_COM_SMARTPTR_TYPEDEF(_References, __uuidof(_References));

//
// Type library items
//

struct __declspec(uuid("0002e158-0000-0000-c000-000000000046"))
Application : IDispatch
{
  //
  // Raw methods provided by interface
  //

   virtual HRESULT __stdcall get_Version (
    /*[out,retval]*/ BSTR * lpbstrReturn ) = 0;
};

enum __declspec(uuid("06a03650-2369-11ce-bfdc-08002b2b8cda"))
vbextFileTypes
{
  vbextFileTypeForm = 0,
  vbextFileTypeModule = 1,
  vbextFileTypeClass = 2,
  vbextFileTypeProject = 3,
  vbextFileTypeExe = 4,
  vbextFileTypeFrx = 5,
  vbextFileTypeRes = 6,
  vbextFileTypeUserControl = 7,
  vbextFileTypePropertyPage = 8,
  vbextFileTypeDocObject = 9,
  vbextFileTypeBinary = 10,
  vbextFileTypeGroupProject = 11,
  vbextFileTypeDesigners = 12
};

enum __declspec(uuid("be39f3db-1b13-11d0-887f-00a0c90f2744"))
vbext_WindowType
{
  vbext_wt_CodeWindow = 0,
  vbext_wt_Designer = 1,
  vbext_wt_Browser = 2,
  vbext_wt_Watch = 3,
  vbext_wt_Locals = 4,
  vbext_wt_Immediate = 5,
  vbext_wt_ProjectWindow = 6,
  vbext_wt_PropertyWindow = 7,
  vbext_wt_Find = 8,
  vbext_wt_FindReplace = 9,
  vbext_wt_Toolbox = 10,
  vbext_wt_LinkedWindowFrame = 11,
  vbext_wt_MainWindow = 12,
  vbext_wt_ToolWindow = 15
};

enum __declspec(uuid("be39f3dc-1b13-11d0-887f-00a0c90f2744"))
vbext_WindowState
{
  vbext_ws_Normal = 0,
  vbext_ws_Minimize = 1,
  vbext_ws_Maximize = 2
};

struct __declspec(uuid("0002e185-0000-0000-c000-000000000046"))
Windows;
  // [ default ] interface _Windows

struct __declspec(uuid("0002e187-0000-0000-c000-000000000046"))
LinkedWindows;
  // [ default ] interface _LinkedWindows

struct __declspec(uuid("0002e113-0000-0000-c000-000000000046"))
_VBProjectsEvents : IUnknown
{};

struct __declspec(uuid("0002e103-0000-0000-c000-000000000046"))
_dispVBProjectsEvents : IDispatch
{};

struct __declspec(uuid("0002e115-0000-0000-c000-000000000046"))
_VBComponentsEvents : IUnknown
{};

struct __declspec(uuid("0002e116-0000-0000-c000-000000000046"))
_dispVBComponentsEvents : IDispatch
{};

struct __declspec(uuid("0002e11a-0000-0000-c000-000000000046"))
_ReferencesEvents : IUnknown
{};

struct __declspec(uuid("0002e118-0000-0000-c000-000000000046"))
_dispReferencesEvents : IDispatch
{};

struct __declspec(uuid("0002e119-0000-0000-c000-000000000046"))
ReferencesEvents;
  // [ default ] interface _ReferencesEvents
  // [ default, source ] dispinterface _dispReferencesEvents

struct __declspec(uuid("0002e130-0000-0000-c000-000000000046"))
_CommandBarControlEvents : IUnknown
{};

struct __declspec(uuid("0002e131-0000-0000-c000-000000000046"))
_dispCommandBarControlEvents : IDispatch
{};

struct __declspec(uuid("0002e132-0000-0000-c000-000000000046"))
CommandBarEvents;
  // [ default ] interface _CommandBarControlEvents
  // [ default, source ] dispinterface _dispCommandBarControlEvents

struct __declspec(uuid("0002e159-0000-0000-c000-000000000046"))
_ProjectTemplate : IDispatch
{
  //
  // Raw methods provided by interface
  //

   virtual HRESULT __stdcall get_Application (
    /*[out,retval]*/ struct Application * * lppaReturn ) = 0;
   virtual HRESULT __stdcall get_Parent (
    /*[out,retval]*/ struct Application * * lppaReturn ) = 0;
};

struct __declspec(uuid("32cdf9e0-1602-11ce-bfdc-08002b2b8cda"))
ProjectTemplate;
  // [ default ] interface _ProjectTemplate

enum __declspec(uuid("ffcf3247-debf-11d1-baff-00c04fb6c4a6"))
vbext_ProjectType
{
  vbext_pt_HostProject = 100,
  vbext_pt_StandAlone = 101
};

enum __declspec(uuid("0002e129-0000-0000-c000-000000000046"))
vbext_ProjectProtection
{
  vbext_pp_none = 0,
  vbext_pp_locked = 1
};

enum __declspec(uuid("be39f3d2-1b13-11d0-887f-00a0c90f2744"))
vbext_VBAMode
{
  vbext_vm_Run = 0,
  vbext_vm_Break = 1,
  vbext_vm_Design = 2
};

struct __declspec(uuid("0002e169-0000-0000-c000-000000000046"))
VBProject;
  // [ default ] interface _VBProject

struct __declspec(uuid("0002e167-0000-0000-c000-000000000046"))
Events : IDispatch
{
  //
  // Raw methods provided by interface
  //

   virtual HRESULT __stdcall get_ReferencesEvents (
    /*[in]*/ struct _VBProject * VBProject,
    /*[out,retval]*/ struct _ReferencesEvents * * prceNew ) = 0;
   virtual HRESULT __stdcall get_CommandBarEvents (
    /*[in]*/ IDispatch * CommandBarControl,
    /*[out,retval]*/ struct _CommandBarControlEvents * * prceNew ) = 0;
};

struct __declspec(uuid("0002e101-0000-0000-c000-000000000046"))
VBProjects;
  // [ default ] interface _VBProjects

enum __declspec(uuid("be39f3d5-1b13-11d0-887f-00a0c90f2744"))
vbext_ComponentType
{
  vbext_ct_StdModule = 1,
  vbext_ct_ClassModule = 2,
  vbext_ct_MSForm = 3,
  vbext_ct_ActiveXDesigner = 11,
  vbext_ct_Document = 100
};

struct __declspec(uuid("be39f3d6-1b13-11d0-887f-00a0c90f2744"))
Components;
  // [ default ] interface _Components

struct __declspec(uuid("be39f3d7-1b13-11d0-887f-00a0c90f2744"))
VBComponents;
  // [ default ] interface _VBComponents

struct __declspec(uuid("0002e163-0000-0000-c000-000000000046"))
_Component : IDispatch
{
  //
  // Raw methods provided by interface
  //

   virtual HRESULT __stdcall get_Application (
    /*[out,retval]*/ struct Application * * lppaReturn ) = 0;
   virtual HRESULT __stdcall get_Parent (
    /*[out,retval]*/ struct _Components * * lppcReturn ) = 0;
   virtual HRESULT __stdcall get_IsDirty (
    /*[out,retval]*/ VARIANT_BOOL * lpfReturn ) = 0;
   virtual HRESULT __stdcall put_IsDirty (
    /*[in]*/ VARIANT_BOOL lpfReturn ) = 0;
   virtual HRESULT __stdcall get_Name (
    /*[out,retval]*/ BSTR * pbstrReturn ) = 0;
   virtual HRESULT __stdcall put_Name (
    /*[in]*/ BSTR pbstrReturn ) = 0;
};

struct __declspec(uuid("be39f3d8-1b13-11d0-887f-00a0c90f2744"))
Component;
  // [ default ] interface _Component

struct __declspec(uuid("be39f3d4-1b13-11d0-887f-00a0c90f2744"))
SelectedComponents : IDispatch
{
  //
  // Raw methods provided by interface
  //

   virtual HRESULT __stdcall Item (
    /*[in]*/ int index,
    /*[out,retval]*/ struct _Component * * lppcReturn ) = 0;
   virtual HRESULT __stdcall get_Application (
    /*[out,retval]*/ struct Application * * lppaReturn ) = 0;
   virtual HRESULT __stdcall get_Parent (
    /*[out,retval]*/ struct _VBProject * * lppptReturn ) = 0;
   virtual HRESULT __stdcall get_Count (
    /*[out,retval]*/ long * lplReturn ) = 0;
   virtual HRESULT __stdcall _NewEnum (
    /*[out,retval]*/ IUnknown * * lppiuReturn ) = 0;
};

struct __declspec(uuid("be39f3da-1b13-11d0-887f-00a0c90f2744"))
VBComponent;
  // [ default ] interface _VBComponent

struct __declspec(uuid("0002e18b-0000-0000-c000-000000000046"))
Properties;
  // [ default ] interface _Properties

struct __declspec(uuid("da936b63-ac8b-11d1-b6e5-00a0c90f2744"))
Addins;
  // [ default ] interface _AddIns

enum vbext_ProcKind
{
  vbext_pk_Proc = 0,
  vbext_pk_Let = 1,
  vbext_pk_Set = 2,
  vbext_pk_Get = 3
};

struct __declspec(uuid("0002e170-0000-0000-c000-000000000046"))
CodeModule;
  // [ default ] interface _CodeModule

struct __declspec(uuid("0002e174-0000-0000-c000-000000000046"))
CodePanes;
  // [ default ] interface _CodePanes

enum vbext_CodePaneview
{
  vbext_cv_ProcedureView = 0,
  vbext_cv_FullModuleView = 1
};

struct __declspec(uuid("0002e178-0000-0000-c000-000000000046"))
CodePane;
  // [ default ] interface _CodePane

enum vbext_RefKind
{
  vbext_rk_TypeLib = 0,
  vbext_rk_Project = 1
};

struct __declspec(uuid("cdde3804-2064-11cf-867f-00aa005ff34a"))
_dispReferences_Events : IDispatch
{};

struct __declspec(uuid("0002e17c-0000-0000-c000-000000000046"))
References;
  // [ default ] interface _References
  // [ default, source ] dispinterface _dispReferences_Events

struct __declspec(uuid("0002e166-0000-0000-c000-000000000046"))
testVBE : Application
{
  //
  // Raw methods provided by interface
  //

   virtual HRESULT __stdcall get_VBProjects (
    /*[out,retval]*/ struct _VBProjects * * lppptReturn ) = 0;
   virtual HRESULT __stdcall get_CommandBars (
    /*[out,retval]*/ __missing_type__ * * ppcbs ) = 0;
Svarte 10/10/2008 kl. 21:27
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more