Vil bare bekrefte om denne forespørselen er 100% sikker tilkobling

stemmer
0

Jeg skriver en iPhone App og jeg må sikkert sende en XML forespørsel og motta den ALL sikkert. Jeg tror jeg gjorde det riktig Jeg vil bare ha noen bekreftelse på at under kode er alt trygt. Takk.

NSURL *url = [NSURL URLWithString: @https://secure.site.com/request];
NSMutableURLRequest *req = [NSMutableURLRequest requestWithURL:url];

NSString *msgLength = [NSString stringWithFormat:@%d, [xml length]];

[req addValue:@application/x-www-form-urlencoded forHTTPHeaderField:@Content-Type];
[req addValue:msgLength forHTTPHeaderField:@Content-Length];
[req setHTTPMethod:@POST];
[req setHTTPBody: [xml dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];

conn = [[NSURLConnection lloc] initWithRequest: Req utsending: med]; if (conn) WebData = [[NSMutableData data] beholde];

og i connectionDidFinishLoading ..

  - (void) connectionDidFinishLoading:(NSURLConnection *)connection {
NSString *gotXml = [[NSString alloc] 
          initWithBytes: [webData mutableBytes] 
          length:[webData length] 
          encoding:NSUTF8StringEncoding];

Takk

Publisert på 29/12/2009 klokken 22:39
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Ja, så lenge den URL har https: // i den, vil forespørselen bli sendt på en sikker måte.

Svarte 29/12/2009 kl. 22:40
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more