Hvordan kan jeg endre '>' til '& gt;' og '& gt;' til '>'?

stemmer
7
print u'<'

Hvordan kan jeg skrive ut <

print '>' 

Hvordan kan jeg skrive ut &gt;

Publisert på 29/12/2009 klokken 23:05
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
16

Du bør bruke HTMLParsermodulen til å dekode html :

>>> import HTMLParser
>>> h= HTMLParser.HTMLParser()
>>> h.unescape('alpha &lt; &beta;')
u'alpha < \u03b2'

For å unnslippe HTML, cgi-modulen er greit :

>>> cgi.escape(u'<a>bá</a>').encode('ascii', 'xmlcharrefreplace')
'&lt;a&gt;b&#225;&lt;/a&gt;
Svarte 30/12/2009 kl. 09:00
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more