C # Hvordan kan jeg vannmerke et jpeg bilde?

stemmer
3

Ved hjelp av C # hvordan ville jeg vannmerke et jpeg bilde som jeg leser inn i et minne strøm og spare til en byte array?

using (MemoryStream imageStream = new MemoryStream())
{
      pbPreview.Image.Save(imageStream, ImageFormat.Jpeg);
      photoBytes = imageStream.ToArray();
}

Takk skal du ha

Publisert på 29/12/2009 klokken 23:20
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
3

Vennligst ta en titt: vannmerke Creator og lage en vannmerker Photograph med GDI + for .NET

En mer detaljert forklaring her: Bygg en enkel vannmerking verktøy i C #

Svarte 29/12/2009 kl. 23:25
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more