Konverter Excel VBA til VB.Net med Selection.ListObject.QueryTable Intakt

stemmer
0

Jeg trenger tilgang til Selection.ListObject.QueryTablegjenstand for å bevare den kolonnebredde.

Koden er som følger:

  Range(B9).Select()
  With Selection.ListObject.QueryTable
    .RowNumbers = False
    .FillAdjacentFormulas = False
    .PreserveFormatting = True
    .RefreshOnFileOpen = False
    .BackgroundQuery = True
    .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
    .SavePassword = False
    .SaveData = True
    .AdjustColumnWidth = False
    .RefreshPeriod = 0
    .PreserveColumnInfo = True
  End With

Hva er VB.Net versjon av denne Excel generert VBA-koden?

Publisert på 16/10/2008 klokken 12:21
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
5

Hva med noe sånt som dette?

Dim excelApp AS Object = CreateObject("Excel.Application")
excelApp.Workbooks.Open(Filename:=_file)
With excelApp.ActiveWorkbook.Worksheets(0).Cells(9, 2).QueryTable
  .RowNumbers = False
  .FillAdjacentFormulas = False
  .PreserveFormatting = True
  .RefreshOnFileOpen = False
  .BackgroundQuery = True
  .RefreshStyle = 1
  .SavePassword = False
  .SaveData = True
  .AdjustColumnWidth = False
  .RefreshPeriod = 0
  .PreserveColumnInfo = True
End With

hvor _file er navnet på Excel-filen.

Svarte 16/10/2008 kl. 15:44
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more