Hvordan sette X-aksen programmatisk på et diagram?

stemmer
1

Jeg har et diagram i et regneark i Excel og jeg har en makro satt opp slik at når jeg endre verdien i en bestemt celledataområdet som i figuren er angitt til A2så langt ned som den rad nummer tilsvarende i denne bestemte cellen.

Hva jeg kan ikke synes å være i stand til å gjøre er å endre aksen som angitt aksen ikke lenger dekker området av grafen dvs. den nåværende X-aksen er satt til:

=Sheet1!$C$2:$C$600

Jeg kan ikke finne ut hvordan jeg kan oppdatere denne i en makro. Eventuelle hjelpe ville være mye verdsatt.

Publisert på 16/10/2008 klokken 14:33
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
5

Du bør være i stand til å sette XValues eiendom på samme måte som du gjorde i Lance svar for andre spørsmålet .

Charts("chartname").SeriesCollection(1).XValues = "=MYXAXIS"

eller hva du kaller det navngitte området for x-aksen verdier. Hvis du har flere serier i diagrammet, vil du ønsker å endre verdien i SeriesCollection å referere til høyre serien.

Svarte 16/10/2008 kl. 15:16
kilden bruker

stemmer
1

Har "bestemt celle" inneholder den siste raden antall dataene? (Det er ikke helt klart)

Anta celle F1 inneholder den siste raden i dataene. Du kan konstruere en adresse og spenner som dette:

Dim rXVals As Range
Dim sAddress AS String

sAddress = "Sheet1!$C$2:$C$" & Worksheets("Sheet1").Range("F1").Value
Set rXVals = Range(sAddress)
Worksheets("Sheet1").ChartObjects(1).Chart.SeriesCollection(1).XValues = rXVals
Svarte 04/11/2008 kl. 02:56
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more