Batch-filen som en lyd lydløst

stemmer
1

Ville det være mulig å utføre en mp3 stille fra parti jeg har prøvd:

@echo off
1.mp3
pause

Det fungerer, men det doest gjøre det stille det lanseres WMP. gjør noen vet hvordan jeg kan oppnå dette. Jeg gjør et program og sporet den til en av de lydeffekter.

Publisert på 21/01/2014 klokken 10:35
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

Her er en Bat / VBS å spille av en lydfil:

@echo off
set file=track12.mp3
( echo Set Sound = CreateObject("WMPlayer.OCX.7"^)
  echo Sound.URL = "%file%"
  echo Sound.Controls.play
  echo do while Sound.currentmedia.duration = 0
  echo wscript.sleep 100
  echo loop
  echo wscript.sleep (int(Sound.currentmedia.duration^)+1^)*1000) >sound.vbs
start /min sound.vbs

Eller du kan bruke denne lille kommandoen jeg skrev i Bilen ( playsound.exe )

Bruk: playsound.exe "youraudiofile.mp3 / wav"

Svarte 21/01/2014 kl. 18:50
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more