Sende Min App URL Scheme Bruke WhatsApp URL Scheme

stemmer
3

Kanskje jeg mangler noe enkelt her, men jeg kan ikke for livet av meg få min URLtil å dukke opp på WhatsAppapp ved hjelp av sine URLordningen. Jeg har:

    NSString *stringToSend = [[NSString stringWithFormat:@whatsapp://send?text=myAppDomain://%@moreChars,specialString] stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];

    NSURL *whatsappURL = [NSURL URLWithString:stringToSend];

    [[UIApplication sharedApplication] openURL: whatsappURL];

Det starter med hell på WhatsAppapp, men etter at jeg plukke en kontakt, meldingsboksen ikke er forhåndsutfylt, er det fortsatt tomt. Hva gjør jeg galt?

Publisert på 30/01/2014 klokken 05:10
kilden bruker
På andre språk...                            


4 svar

stemmer
3

Endelig fikk jeg løsningen for å dele egen applikasjons itunes URL til Whatsapp.

NSString *string = [@"" stringByAppendingFormat:@"Share this on whatsapp \n\n https://itunes.apple.com/us/app/google-search/id284815942?mt=8"];

 string = [string stringByReplacingOccurrencesOfString:@"=" withString:@"%3D"];
  string = [string stringByReplacingOccurrencesOfString:@"&" withString:@"%26"];

 NSLog(@">>>Just pass this to Whatspp using their URL scheme %@",string);

Jeg testet dette godt. :) Lykke til.

Svarte 26/01/2015 kl. 12:22
kilden bruker

stemmer
2

Dette er komplett kode for å sende tekst og URL både i WhatsApp

  NSString * msg = @"Application%20Name%20https://itunes.apple.com/YOUR-URL";

  msg = [msg stringByReplacingOccurrencesOfString:@":" withString:@"%3A"];
  msg = [msg stringByReplacingOccurrencesOfString:@"/" withString:@"%2F"];
  msg = [msg stringByReplacingOccurrencesOfString:@"?" withString:@"%3F"];
  msg = [msg stringByReplacingOccurrencesOfString:@"," withString:@"%2C"];
  msg = [msg stringByReplacingOccurrencesOfString:@"=" withString:@"%3D"];
  msg = [msg stringByReplacingOccurrencesOfString:@"&" withString:@"%26"];

  NSString * urlWhats = [NSString stringWithFormat:@"whatsapp://send?text=%@",msg];
  NSURL * whatsappURL = [NSURL URLWithString:urlWhats];
  if ([[UIApplication sharedApplication] canOpenURL: whatsappURL])
  {
    [[UIApplication sharedApplication] openURL: whatsappURL];
  }
  else
  {
    UIAlertView * alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"WhatsApp not installed." message:@"Your device has no WhatsApp installed." delegate:self cancelButtonTitle:@"OK" otherButtonTitles:nil];
    [alert show];
  }
Svarte 25/12/2014 kl. 12:10
kilden bruker

stemmer
0

Det er ikke nok å stringByAddingPercentEscapesUsingEncoding med WhatsApp. Prøv følgende kode som jobbet for meg:

NSString *theTempMessage,*theFinalMessage;
.......
  /// theTempMessage should contain your stringToSend (in its current state);
  theTempMessage = [theTempMessage stringByReplacingOccurrencesOfString:@":" withString:@"%3A"];
  theTempMessage = [theTempMessage stringByReplacingOccurrencesOfString:@"/" withString:@"%2F"];
  theTempMessage = [theTempMessage stringByReplacingOccurrencesOfString:@"?" withString:@"%3F"];
  theTempMessage = [theTempMessage stringByReplacingOccurrencesOfString:@"," withString:@"%2C"];
  theTempMessage = [theTempMessage stringByReplacingOccurrencesOfString:@"=" withString:@"%3D"];
  theFinalMessage = [theTempMessage stringByReplacingOccurrencesOfString:@"&" withString:@"%26"];
  stringToSend=theFinalMessage;

På dette punktet ditt stringToSend bør inneholde noe arbeid. Vennligst prøv det og gi meg beskjed.

Jeg håper dette hjelper.

Svarte 29/05/2014 kl. 02:12
kilden bruker

stemmer
0

Er du koblet streng UTFEncoded? Jeg mener dette er løsningen.

Svarte 31/01/2014 kl. 17:09
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more