Excel Betinget formatering med vektet sum

stemmer
2

Jeg har sett med verdier i rader i Excel Første rad inneholder vekter av hvor mye hver verdi i hver kolonne bidrar til vektet sum. Nå ønsker jeg å merke i hver neste p verdien som bidro til en vektet sum mest, ved å endre bakgrunnen. Jeg spilte med betinget formatering, men mine Excel ferdigheter er beskjedne, for å si det mildt. Så, hvordan gjør jeg det?

Publisert på 19/10/2008 klokken 18:07
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
1

Her er hva jeg tror du prøver å gjøre: Du har en liste med tall (de måtte være vekter, men det er ikke viktig). Du vil ha det største antallet som skal markeres på en annen måte.

Anta at cellene er i området A1: A8.

  1. Velg området A1: A8.
  2. Velg Betinget formatering (Format | Betinget formatering)
  3. Tast tilstanden Cell Verdien / Lik / = MAX (A1: A8)
  4. Klikk Format ... knappen og still inn Pattern å påvirke bakgrunnen.

(Testet på Excel 2003 på Windows.)

Svarte 20/10/2008 kl. 00:35
kilden bruker

stemmer
3

Forutsatt at vektene er i A1: C1, og verdiene er i A2: C2, skriv = MAX ($ A $ 1: $ C $ 1 $ * A2: $ C2) / A $ 1 som 'er lik' tilstand for A2

alt tekst http://www.vulomedia.com/images/12339ExcelConditionalFormatting.jpg

I denne formelen ord er (maksimum (verdier x vekter)) / denne kolonnen vekt.

Erfarne Excel-brukere kan legge merke til at dersom denne formelen ble lagt inn i en regnearkcelle det måtte legges inn som en matriseformel for å gi den riktige verdien. Trikset her er at når formler brukes i betingede formater de blir alltid behandlet som matriseformler; no Ctrl-Shift-Enter nødvendig.

Svarte 20/10/2008 kl. 04:46
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more