Installer JMF i stille modus via C #

stemmer
0

Er det noen måte å installere JMF i stille modus ved hjelp av C #?

Jeg har jmf.iss og JMF setup.exe og jeg har problemer med å sette parameteren silent:

    string[] programArray = {SETUP.exe,Java-jre-7u45-windows-i586};
    foreach (string path in programArray)
    {

        using (Process p = new Process())
        {
          string arg = passive;


          if (path.Contains(SETUP))
          {

            arg = s /f1 + AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + @jmf.iss;
          }          else if (path.Contains(Java))
          {
            arg = s;
          }          p.StartInfo = new ProcessStartInfo(Application.StartupPath + \\ + path);

          p.StartInfo.Arguments = string.Format(/ + arg, path);
          p.Start();

          //p.WaitForExit(); 
          while (!p.HasExited)
          {
            Application.DoEvents();
          }

      }
Publisert på 24/02/2014 klokken 04:59
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more