Hvordan Gjør iPhone til lydløs modus på / av ved hjelp av Objective C

stemmer
5

Jeg skaper en app der jeg vil oppdage at iPhone er på lydløs modus eller ikke.

Jeg har allerede gått trodde linken nedenfor

Oppdager iPhone Ring / Silent / Mute-bryter hjelp AVAudioPlayer ikke fungerer?

Veksling mellom stille modus og ring-modus på en iPhone

mange mennesker sier at det er mot iPhone politikk. men jeg har sett mange app som også gir denne funksjonaliteten

sjekk under applinken

https://itunes.apple.com/us/app/silentalert/id506092189?mt=8

Jeg ønsker også å endre stillemodus av iPhone samme som ovenfor app gjør.

Er det noen som vet om det?

Publisert på 03/03/2014 klokken 06:09
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Det er måten, men søknaden vil bli avvist av Apple (jeg er ikke sikker, kanskje ikke). Legg et MPVolumeView til ditt syn, men ikke vise det til brukeren (for dette formålet kan du endre rammen etter ditt syn). Du kan få lydnivået fra denne kontrollen. Her er koden (iOS 7 er testet):


  - (void)someMethod
  {
    MPVolumeView *systemVolumeSlider = [[MPVolumeView alloc] initWithFrame: CGRectMake(-100, -100, 16, 16)];
    [systemVolumeSlider setUserInteractionEnabled:NO];
    systemVolumeSlider.showsRouteButton = NO;
    [self.view addSubview: systemVolumeSlider];
    [systemVolumeSlider sendSubviewToBack:self.view];

    [[AVAudioSession sharedInstance] setActive:YES error:NULL];

    float currentSoundLevel = [self getVolumeLevel];
    NSLog(@"volume level : %f", currentSoundLevel); // if it is 0, the phone is in silent mode

    // do your job here... 

    [[MPMusicPlayerController applicationMusicPlayer] setVolume:1.0]; // 1.0 is the max level

    // do your job here...
   }

  - (float)getVolumeLevel
  {
    MPVolumeView *slide = [MPVolumeView new];
    UISlider *volumeViewSlider;
    for (UIView *view in [slide subviews]){
      if ([[[view class] description] isEqualToString:@"MPVolumeSlider"])
        volumeViewSlider = (UISlider *) view;
    }
    return [volumeViewSlider value];
  }
Svarte 02/01/2015 kl. 12:19
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more