Hvordan finne ut om Excel Søknad er i celle-redigeringsmodus?

stemmer
2

Jeg skriver et Excel Addin bruke COM Interop fra .net. Jeg har en kommando som dukker opp en dialogboks, og fra dialogen jeg gjøre noe arbeid som å samle inn data fra den brukte utvalg av flere ark. Problemet er at hvis en celle er i redigeringsmodus, noen av samtalene som jeg trenger å gjøre vil kaste unntak. Jeg vil gjerne ha en måte å bestemme før hånd som Excel er i redigeringsmodus, slik at jeg kan advare brukeren om å fullføre redigeringen cellen først.

Noen ideer?

Publisert på 21/10/2008 klokken 12:02
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
7

Det er en Application.Ready eiendom som er ment å gi deg denne informasjonen, men i praksis fungerer det ikke pålitelig. Se her for en hackaround.

Du kan også være lurt å se på innstillingen Application.Interactive = false mens .net kode gjør sine ting.

Svarte 21/10/2008 kl. 14:16
kilden bruker

stemmer
3

Prøv denne funksjonen:

  Function IsInEditMode(ByRef exapp As Excel.Application) As Boolean
    If exapp.Interactive = False Then
      Return False
    Else
      Try
        exapp.Interactive = False
        exapp.Interactive = True

        Return False
      Catch
        Return True
      End Try
    End If
  End Function
Svarte 31/07/2014 kl. 09:31
kilden bruker

stemmer
0

Du nevnte ikke hvilket språk du bruker. SZL funksjon er skrevet i VB. Siden jeg bruker C # Jeg måtte konvertere den. Fungerte bra. Her er den tilsvarende C # -kode.

  bool IsInEditMode(ref Microsoft.Office.Interop.Excel.Application exapp)
  {
    if (exapp.Interactive == false)
    {
      return false;
    }
    else
    {
      try
      {
        exapp.Interactive = false;
        exapp.Interactive = true;
        return false;
      }

      catch
      {
        return true;
      }
    }

  }
Svarte 03/08/2017 kl. 18:01
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more