System.Data.OleDb.OleDbException: Ugyldig nettadresse. Hvordan du kobler til Excel-filer som ligger på en webserver ved hjelp av OLEDB trenger

stemmer
6

Jeg prøver å skape en OLEDB tilkobling til en Excel-fil som ligger på en Sharepoint-server. Eksempelet kode jeg spiller med i øyeblikket kaster en OLEDB unntak Ugyldig nettadresse:

public static void ConnectToRemoteExcelFile()
  {
    string connectionString = String.Format(Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};Extended Properties=\Excel 8.0;HDR=Yes;\;, http://horde.servername.co.uk/Docs/Documents/Sales.xlsx);

    using (OleDbConnection connection = new OleDbConnection(connectionString))
    {
      connection.Open();
    }

  }

Noen som vet hvordan du kobler til et excel regneark på en web server?

Oppdater

Microsoft støtte har kommet tilbake til meg og er enig i at det ikke er mulig å koble til Excel-filer som ligger på en webserver. Både Jet 0,40 og nyheter ACE (Access Connectivity Engine) støtter ikke denne modusen for operasjonen. De sitere referanse til KB Article Import / Link data på en FTP eller HTTP Server hjelpeemnet ikke er riktig i Access 2000, Access 2002, Access 2003 og Access 2007

Publisert på 22/10/2008 klokken 14:14
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

Så vidt jeg vet det ikke er mulig, vil du måtte laste ned filen først, deretter tilgang til den. Årsaken er er at filen ikke kunne endres gitt sin plassering.

Svarte 22/10/2008 kl. 15:42
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more