Sharepoint-fil oppdaterer ikke med Python-skript

stemmer
0

Jeg skrev et Python-skript som vil oppdatere en Excel-fil (med openpyxl modul) på Sharepoint. Jeg kan lese filen og manipulere data ved hjelp xlrd modul, men det virker som det er bare ikke lagrer informasjonen som jeg prøver å lagre. Her er eksempelkode som jeg skrev:

workbook = openpyxl.reader.excel.load_workbook(filename=\\\\server\\location\\file.xlsx)
worksheet = workbook.get_active_sheet()

  for i in range(0,13):
    valuetoAdd = infoList[i]
    worksheet.cell(row=numRows+1,column=i).value=valuetoAdd
  workbook.save(\\\\server\\location\\file.xlsx)

Noen forslag på hvorfor dette ikke fungerer? Filplasseringen fungerer for xlrd modul (derfor jeg ikke koble til Sharepoint Online med påloggingsinformasjon). Takk på forhånd!

Publisert på 05/05/2014 klokken 15:59
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more