Silent Installasjon av appserv-win32-2.5.10

stemmer
0

Jeg trenger å installere 'appserv-win32-2.5.10.exe' fra enkel c # desktop applikasjon av forhåndsdefinerte verdier av argumentet som server, rotpassordet osv fant jeg denne koden som brukes for å stille installasjon fra C # ved å sende min forhåndsdefinert argument til installasjonsprosessen. spørsmålet er hvordan kan jeg få argumentet navn for dette programmet '' appserv-win32-2.5.10.exe ''

int exitcode;
ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo();
startInfo.CreateNoWindow = false;
startInfo.UseShellExecute = true;
startInfo.FileName = @server\appserv-win32-2.5.10.exe;
startInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden; 
/// startInfo.Arguments = /s /v/qn; // Arguments 
using (Process exeProcess = Process.Start(startInfo))
    {
      exeProcess.WaitForExit();
      exitcode = exeProcess.ExitCode;
      MessageBox.Show(exitcode: + exitcode);
    }
Publisert på 13/05/2014 klokken 20:15
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more