hvordan setter jeg opp K Version Manager (KVM) ordentlig så jeg kan kjøre KVM hvor som helst i Powershell senere?

stemmer
3

Hvordan setter jeg opp K Version Manager (KVM) ordentlig så jeg kan kjøre KVM ved å skrive KVM hvor som helst i Powershell senere? Må jeg legge pathing til HJEM repo?

Publisert på 17/05/2014 klokken 15:51
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
1

Prøv ut avsnittet Komme i gang på aspnet \ hjem .

Når du utfører kvmsetup.cmdvil det legge kvmtil banen for alle fremtidige Powershell \ kommandolinje økter.

Svarte 18/05/2014 kl. 15:30
kilden bruker

stemmer
3

Kjør kvm useog passerer -p(vedvarende) argument. Dette vil legge kvmtil brukerens banen eller til systemet banen, hvis den kombineres med -g.

Hvis du kjører kvm helpvil du få alle tilgjengelige argumenter:

kvm use <semver>|<alias>|none [-x86][-x64] [-svr50][-svrc50] [-p|-persistent] [-g|-global]
 <semver>|<alias> add KRE bin to path of current command line
 none       remove KRE bin from path of current command line 
 -p|-persistent  add KRE bin to PATH environment variables persistently
 -g|-global    combined with -p to change machine PATH instead of user PATH
Svarte 19/05/2014 kl. 00:08
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more