kvm.ps1 kan ikke lastes inn fordi kjøre skript er deaktivert på dette systemet

stemmer
1

Jeg prøver å kjøre Asp.net vNextprøveprogrammet.

Men når jeg prøver å kjøre kommandoen

kvm list

Det gir meg feilmeldingen

kvm.ps1 cannot be loaded because running scripts is disable on this system

Jeg prøvde å endre til gjennomføring politikken også. Men fortsatt jeg får den samme feilen.

Publisert på 22/05/2014 klokken 13:58
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
0

Du kan prøve Powershell-kommando Unblock-File?

Svarte 02/06/2014 kl. 19:40
kilden bruker

stemmer
1

Prøv dette

utføre denne kommandoen på konsollen

**"powershell Set-ExecutionPolicy RemoteSigned"**, 

etter at kjøre kommandoene belg

$tempPath = Join-Path $env:TEMP "kvminstall"
$kvmPs1Path = Join-Path $tempPath "kvm.ps1"
$kvmCmdPath = Join-Path $tempPath "kvm.cmd"

Write-Host "Using temporary directory: $tempPath"
if (!(Test-Path $tempPath)) { md $tempPath | Out-Null }


$webClient = New-Object System.Net.WebClient
Write-Host "Downloading KVM.ps1 to $kvmPs1Path"
$webClient.DownloadFile('https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Home/master/kvm.ps1', $kvmPs1Path)
Write-Host "Downloading KVM.cmd to $kvmCmdPath"
$webClient.DownloadFile('https://raw.githubusercontent.com/aspnet/Home/master/kvm.cmd', $kvmCmdPath)
Write-Host "Installing KVM"
& $kvmCmdPath setup
Svarte 16/11/2014 kl. 15:47
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more