Ringe en Webservice fra VBA bruke SOAP

stemmer
4

Jeg prøver å ringe en web-tjeneste i en Excel makro:

Set objHTTP = New MSXML.XMLHTTPRequest
objHTTP.Open post, https://www.server.com/EIDEServer/EIDEService.asmx
objHTTP.setRequestHeader Content-Type, text/xml
objHTTP.setRequestHeader SOAPAction, PutSchedule
objHTTP.send strXML   

Og jeg kommer tilbake følgende svar:

 <?xml version=1.0 encoding=utf-8?>
 <soap:Envelope xmlns:soap=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema>
  <soap:Body>
   <soap:Fault>
    <faultcode>soap:Client</faultcode>
    <faultstring>Server did not recognize the value of HTTP Header SOAPAction: PutSchedule.</faultstring>
    <detail />
   </soap:Fault>
  </soap:Body>
 </soap:Envelope> 

Noen der ute gjort noe som dette før?

Publisert på 27/10/2008 klokken 21:37
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
3

Du SOAP tiltak bør også omfatte navne av metoden f.eks

"http://tempri.org/PutSchedule"

Finn ut hva navne av service og legge den foran metodenavnet PutSchedule.

Svarte 27/10/2008 kl. 23:20
kilden bruker

stemmer
1

ser mer ut som du bruker XML-RPC stedet for såpe. samhandle med WebService med såpe typebiblioteket på: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa192537(office.11).aspx , eller den som samsvarer med MS Office-versjon

Svarte 04/11/2008 kl. 10:09
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more