Eksportere Tilgang tabelldata til Excel

stemmer
0

Jeg har en tabell i Access 2007 med 11.000 rader og ca 20 kolonner. Jeg ønsker å lage et skjema knapp som eksporterer bordet til et Excel-ark. Koden må være VBA.

Noen ideer?

Publisert på 29/10/2008 klokken 10:50
kilden bruker
På andre språk...                            


2 svar

stemmer
2

Fra tilgang kan du også bruke TransferSpreadsheet metoden.

Svarte 29/10/2008 kl. 10:56
kilden bruker

stemmer
2

Her er et eksempel.

  DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, _
                acSpreadsheetTypeExcel8, _
                "myQuery", _
                "C:\myDir\myFile.xls", _
                True

Du trenger sannsynligvis å sørge for at destinasjonen er klar til utgangs filer (myFile.xls).

Svarte 29/10/2008 kl. 13:03
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more