Hvordan er godkjenningstype navn registrert i asp.net vnext

stemmer
11

Så jeg oppdaterer en Open Source asp.net Identity leverandør for MongoDB å jobbe med Asp.Net Identity 3.0 (aka vnext). Så langt jeg har kunnet registrere leverandøren og opprette brukere, men når du bruker SignInManager hvis en riktig brukernavn / pass er forutsatt at jeg får feil

InvalidOperationException: Følgende godkjenningstyper ble ikke godtatt: Microsoft.AspNet.Identity.Application

Jeg har sporet opp den feilen å her https://github.com/aspnet/HttpAbstractions/blob/dev/src/Microsoft.AspNet.PipelineCore/DefaultHttpResponse.cs

men jeg kan ikke synes å se hvor SignInContext.Accepted navn er å bli lagt til SignInContext.

Jeg bruker Alpha-2 versjoner av alle de vnext biblioteker som blir brukt i VS14 CTP2

Nedenfor er mine Startup.cs

public void Configure(IBuilder app)
  {
    try {
      // For more information on how to configure your application, visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=398940
      var configuration = new Configuration();
      configuration.AddJsonFile(config.json);
      configuration.AddEnvironmentVariables();

     //  app.UseLogRequests(try);
      app.UseErrorPage(ErrorPageOptions.ShowAll);
      app.UseServices(services =>
      {

        services.AddIdentity<MyUser>()
        .AddMongoDB<MyUser>(configuration.Get(Data:MongoIdentity:ConnectionString), configuration.Get(Data:MongoIdentity:DBName))
        .AddHttpSignIn<MyUser>();


        // Add MVC services to the services container
        services.AddMvc();
      });

      // Add static files to the request pipeline
      app.UseStaticFiles();

      app.UseMvc(routes =>
      {
        routes.MapRoute(
          name: default,
          template: {controller}/{action}/{id?},
          defaults: new { controller = Home, action = Index });

        routes.MapRoute(
          name: api,
          template: api/{controller}/{action},
          defaults: new { action = Index });
      });

      // Add cookie-based authentication to the request pipeline
      app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions
      {
        AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie,
        LoginPath = new PathString(/Account/Login),
      });
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.Write(ex.ToString());
      throw;
    }
  }
Publisert på 11/07/2014 klokken 01:43
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
8

Det viser seg at jeg hadde oppsettet MVC før CookieAuthentication så AuthenticationType ikke ble registrert i MVC da den prøvde å autentisere brukeren. Som MVC avhenger av autentiserings jeg bare måtte bump det opp og registrere det før MVC.

Svarte 14/07/2014 kl. 18:24
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more