Hvordan implementere Session stat ASP.NET vNext MVC 6

stemmer
20

I Visual Studio 2014, ASP.NET vNext, jeg prøver å implementere Session stat MVC 6.I får ikke noen IntelliSense i Visual Studio til å gjennomføre it.please foreslå meg hvordan den skal brukes.

Publisert på 01/08/2014 klokken 07:43
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
16

Oppdater 11/2/2014

ASP.NET-teamet har begynt å bygge en ny økt statlig mellomvare for å muliggjøre øktstatus i ASP.NET vNext. Du kan sjekke ut Session repo , som har både Session mellomvare , samt en prøve .

For å aktivere øktstatus i en app, kan du ringe:

app.UseSession();

Og for å lese / skrive fra det:

var some_value = context.Session.GetInt("some_value").Value;
some_value++;
context.Session.SetInt("some_value", some_value);

Original svar

I utgangspunktet samme spørsmålet som hvordan å gjøre server side statlig styring i vNext Web Applications - øktstatus er ennå ikke implementert i ASP.NET vNext.

Som andre har nevnt, er TempData ikke det samme som Session stat, det er bare bygget på toppen av det. (Og det er heller ikke ennå implementert i ASP.NET vNext.)

Svarte 18/08/2014 kl. 13:57
kilden bruker

stemmer
4

Bare installer pakken

Install-Package Microsoft.AspNet.Session

og deretter sette

app.UseSession();

i Startup.cs. Som Eilon påpekt, vil det være tilgjengelig via

Context.Session.SetString("key", stringValue);
Svarte 26/11/2014 kl. 14:23
kilden bruker

stemmer
8

Jeg har skrevet et blogginnlegg som beskriver detaljene Hvordan implementere Sessions i ASP.NET 5, MVC6 . Oppdatert for Beta8

Det koker ned til:

  • Legg Microsoft.AspNet.Sessionnuget pakken.
  • Legg services.AddSession()til startup.cs
  • Legg services.AddCaching()til startup.cs
  • Legg app.UseSession()til startup.cs
  • Bruk HttpContext.Sessioninne kontrollere
  • Injisere IHttpContextAccessorå komme til HttpContext utsiden av styr
Svarte 10/07/2015 kl. 09:41
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more