selvtillit vert vnext søknad

stemmer
3

Jeg lurte på om jeg kunne refactor en egen vert app (konsoll app som starter og viser URL av webservices det gir) for at det skal fungere på ren vnext stedet for owin.

Den owin kode er følgende

namespace Selfhostingtest
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      String strHostName = string.Empty;
      strHostName = Dns.GetHostName();
      Console.WriteLine(Local Machine's Host Name: + strHostName);
      var options = new StartOptions();
      IPHostEntry ipEntry = Dns.GetHostEntry(strHostName);
      IPAddress[] addr = ipEntry.AddressList;
      for (int i = 0; i < addr.Length; i++)
      {
        if (!addr[i].IsIPv6LinkLocal && addr[i].AddressFamily == AddressFamily.InterNetwork)
        {
          Console.WriteLine(IPv4 Address {0}: {1} , i, addr[i].ToString());
          options.Urls.Add(String.Format(http://{0}:5000/, addr[i].ToString()));
        }
      }
      using (WebApp.Start<Startup>(options))
      {
        Console.WriteLine(Razor server is running. Press enter to shut down...);
        Console.ReadLine();
      }
    }
  }
}

For posten, jeg ønsker ikke å bruke k web kommandolinje start. Jeg ønsker å full pakke vnext app som en kjørbar fil.

I stedet for Microsoft.Owin.Hosting, bør brukes Microsoft.AspNet.Hosting (samme klasse som i k web -kommandoen definisjon. Husk at Owin Oppstart forventer IAppBuilder og vnext forventer IBuilder.

Publisert på 20/08/2014 klokken 09:39
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
2

I ASP.NET vNext kan du ikke bygge en EXE-fil, men du kan definitivt pakke opp en app for å være selvforsynt. Sjekk ut kpm packkommandoen du kan kjøre i appens mappe. Det vil pakke opp alle avhengigheter samt generere kommandoskript som du kan bruke (i stedet for å bruke k webetc.). Til syvende og sist hvis du ser på hva som k webgjør det, er det bare noen skall-skript som ender opp med å kjøre klr.exemed ulike parametere for å indikere hva det skal starte.

Prosjektet wiki har noen grunnleggende informasjon om kpmverktøyets ulike alternativer: https://github.com/aspnet/Home/wiki/Package-Manager

Her er kommandolinjehjelp for kpm packå gi deg en ide om hva det kan gjøre.

Usage: kpm pack [arguments] [options]

Arguments:
 [project] Path to project, default is current directory

Options:
 -o|--out <PATH>         Where does it go
 --configuration <CONFIGURATION> The configuration to use for deployment
 --overwrite           Remove existing files in target folders
 --no-source           Don't include sources of project dependencies
 --runtime <KRE>         Names or paths to KRE files to include
 --appfolder <NAME>        Determine the name of the application primary folder
 -?|-h|--help           Show help information
Svarte 03/09/2014 kl. 23:57
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more