VS 2014 CTP gjenkjenner ikke navnerom i mscorlib

stemmer
4

Jeg installerte vs 2014 CTP 3 i min Windows 8.1 virtuell maskin. Og prøve å skape en vnext bibliotek. Som jeg legge ved hjelp uttalelse i mine koder:

using System.Diagnostics; 
using System.Threading.Tasks;

public Task Log(LogLevel level, IFormatProvider formatProvider, string message, params object[] args) 
{
  return Task.Run(() => 
  { 
    if (IsLogLevelEnabled(level)) 
    { 
      string category = Enum.GetName(typeof(LogLevel), level); 
      string info = string.Format(message, args); 
      Debugger.Log((int)level, category, info); 
    } 
  }); 
} 

Det kom inn koden intelligens ved Debugger.Log, som kan bety at vs finne referanser i mscorlib. Og hvis jeg trykker F12, vs vil navigere til kodene på Debugger i Mscorlib.dll. Men når jeg prøver å bygge prosjektene, alltid kaster det:

Navnet Debugger Olsen i dagens kontekst.

Jeg prøvde å legge til referanse i project.json, men det er ingen System.Diagnostics for referanse. Hvis jeg skrev System.Diagnostics: i project.json, det kommer en advarsel i referansene av prosjektet.

Hva burde jeg gjøre? Takk på forhånd.

Publisert på 14/09/2014 klokken 03:28
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Hvis du har standard project.json gitt av CTP3 maler du har K10 (CoreCLR) target rammeverk definert, samt gode gamle net451. Den Debugger klassen har ikke denne metoden (ikke spør meg hvorfor) i K10 mål rammeverket, og dermed vil ikke bygge. Fjern K10 mål fra project.json og det vil bygge, men nå bare mot net451.

Prosjektet alltid bygger mot net451 skjønt, VS14 ikke gi deg en god måte å se hvilke mål rammeverket er sviktende. Forhåpentligvis vil de legge til denne funksjonaliteten snart.

Dette project.json bygger:

{
  "dependencies": {
    "System.Diagnostics": "",
    "System.Threading": ""
  },

  "frameworks" : {
    "net451" : { 
      "dependencies": {
      }
    }
  }
}

Dette bygger ikke:

{
  "dependencies": {
    "System.Diagnostics": "",
    "System.Threading": ""
  },

  "frameworks" : {
    "net451" : { 
      "dependencies": {
      }
    },
    "k10" : { 
      "dependencies": {
        "System.Runtime": "4.0.20.0"
      }
    }
  }
}
Svarte 15/09/2014 kl. 04:07
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more