Hvordan bruke / SILENT alternativ i ShellExec () i inno oppsett

stemmer
0

Jeg avinstallerer en app i installasjons min ved hjelp ShellExec. Jeg ønsker ShellExec () for å arbeide stille uten brukermedvirkning.

Her er min kode:

procedure UninstallMyApp;
var
 ErrorCode: Integer;
 begin
  ShellExec('runas', 'rundll32.exe', 'dfshim.dll,ShArpMaintain MyApp.application, Culture=neutral, PublicKeyToken=0000000000000000, processorArchitecture=x86', '', SW_HIDE, ewWaitUntilTerminated, ErrorCode);          
 end;

/ S, / qn, / SILENT brukes til stille installasjon, men her er jeg forvirret, hvordan du legger til / SILENT alternativet i denne koden?

Publisert på 15/10/2014 klokken 08:19
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more