Hvordan stille cvxopt løser [Python]?

stemmer
4

Når jeg kjører Python cvsopt løser i terminalen, vil det skrives ut:

   pcost    dcost    gap  pres  dres
 0: -8.0742e+00 -7.3715e+00 3e+03 5e+01 4e-15
 1: -6.6241e-01 -7.2834e+00 7e+01 1e+00 3e-15
......
Optimal solution found.

Kan jeg stille denne meldingen? Takk skal du ha!

Publisert på 16/10/2014 klokken 23:42
kilden bruker
På andre språk...                            


3 svar

stemmer
5

Bare legg til følgende linje før du ringer de løsere:

solvers.options['show_progress'] = False
Svarte 28/11/2014 kl. 06:12
kilden bruker

stemmer
2

Du må kanskje passere alternativer som er spesifikke for den aktuelle løser du bruker. For eksempel, for å stille den cvxopt LP løser utgang for GLPK: legge til valget

options={'glpk':{'msg_lev':'GLP_MSG_OFF'}}

Eg result = cvxopt.solvers.lp(c, G, h, A, b, solver='glpk', options={'glpk':{'msg_lev':'GLP_MSG_OFF'}}). Du kan være bedre å bruke en mindre radikal reduksjon av produksjonen, jfr http://glpk-java.sourceforge.net/apidocs/org/gnu/glpk/GLPKConstants.html for alle tillatte meldings nivåer.

Svarte 25/11/2017 kl. 22:59
kilden bruker

stemmer
0

Andre svar fungerte ikke for meg. Men jeg endelig fikk det til å fungere ved å legge til en ordliste argument Mulighetene '' til solvers.lp samtalen (måtte gå gjennom koden for å finne ut av dette).

For cvxopt 1.2:

cvxopt.solvers.lp(c, G, h, A, b, solver='glpk', options={'glpk': {'msg_lev':'GLP_MSG_OFF'}})
Svarte 13/04/2019 kl. 16:25
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more