Opprette og bruke en AppDomain

stemmer
2

Så skaper AppDomains kan alltid være lure når den nyopprettede app domene ikke kan laste inn forsamlinger den trenger. Men med en ASP.NET Core-prosjektet virker det enda vanskeligere siden koden er kompilert inn i minnet (og ikke Gac'd). Hvilket betyr den typiske måten å løse og lasting basert på filens plassering er ikke til å fungere.

Hvis jeg oppretter en standard ASP.NET Kjerne hjemmeside og legge koden under inn i kontrolleren ctor det svikter på AssemblyResolve.

public MyController(){
    var appDomain = AppDomain.CreateDomain(Test);
    appDomain.AssemblyResolve += (sender, e) => {return null;}
}

Jeg var ikke sikker på om det er en måte å injisere en slags sammenheng / leverandør som inneholdt en liste over MetadataEmbeddedReferences at ASP allerede hadde skapt, så kunne jeg bare laste det rå forsamlingen inn i min nye AppDomain.

Noen ideer?

Publisert på 23/10/2014 klokken 16:14
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more