Hvordan kan jeg bare publisere en undermappe til min Azure nettsted?

stemmer
4

I Visual Studio 14 CTP opprettet jeg en ny ASP.NET vNext Web Application.

Jeg ønsker å ha en lokal git repository som jeg synkronisere med min BitBucket depotet.

Jeg ønsker å presse meg hele mappestrukturen til Bitbucket som vil inkludere en mappe jeg har gjort for mine SQL-skript, men også .sln filen og alt annet.

Dette er en del av mappestrukturen Visual Studio gjort:

- MyApp  <-- I want this and below in BitBucket
-- MyApp.sln.ide
-- sqlscripts
-- src
---- MyApp  <-- I want only this and below to be deployed to Azure Website.
----- bin
----- Controllers
----- Models
----- wwwroot

Jeg vil presse hele mappestrukturen til BitBucker, men jeg vil bare ha den andre MyApp mappen og nedenfor for å gå til Azure.

Kan jeg fortelle Azure å bare ta som en MyApp mappe og under?

Publisert på 23/10/2014 klokken 16:19
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
1

Det er trolig en måte å gjøre dette i Visual Studio 14 CTP men som det utvikler seg ganske fort jeg mistet oversikten. Her er måten å gjøre det med ledetekst.

cdinn src/MyAppog kjøre kpm packder. Dette vil skape en publiserbare mappestruktur for deg bare for src/MyAppprosjektet (jeg antar at du har project.json filen under src/MyAppmappen). Nå kan du publisere denne mappen til Azure nettsiden via FTP for eksempel. Instruksjoner er her: https://github.com/aspnet/Home/wiki/Deploy-an-AspNet-vNext-application-to-Microsoft-Azure-websites

Svarte 23/10/2014 kl. 20:56
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more