Anbefalt Request Sammenheng tilnærming på tvers av loggere i ASP.NET vNext

stemmer
3

ILoggerhar en BeginScopemetode som er ment for korrelasjon jeg antar. Jeg satt sammen et utvalg: https://github.com/tugberkugurlu/AspNetVNextSamples/blob/3d36cdb4c2072d333d0e2583894c5616875ad8ed/src/LoggingSample/Startup.cs

Sammenhengen synes å bli arbeider med NLog implementering i mitt eksempel. Men med min tilnærming ovenfor, var jeg ikke i stand til finne en måte å gjøre det mulig scoping mellom logger typer. Jeg løste dette ved hjelp av bare en logger inn min søknad.

Hva er den anbefalte måten for forespørsel sammenheng på tvers av tømmerhoggere i ASP.NET vNext?

Publisert på 24/10/2014 klokken 16:01
kilden bruker
På andre språk...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more