ProcessStartInfo ikke erkjenner kommandoen inne .sh fil

stemmer
2

Jeg prøver å kjøre følgende kommandoer fra en fil som heter teste.sh

kpm restore
k web

De kjører helt fint når jeg åpner terminal cd til riktig mappe og gjøre sh teste.sh, men når jeg prøver å kjøre følgende på MonoDevelop:

using System;
using System.Diagnostics;

namespace terminalcommandteste
{
  class MainClass
  {
    public static void Main (string[] args)
    {
      StartWebServer ();
    }

    public static void StartWebServer ()
    {
      string command = sh;
      //string argss = /home/daniel/Downloads/HelloWorldVNext-master/src/hellomvc/teste.sh;
      string dir = /home/daniel/Downloads/HelloWorldVNext-master/src/hellomvc/;
      string argss = teste.sh;

      ProcessStartInfo procInfo = new ProcessStartInfo ();
      procInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Normal;
      procInfo.UseShellExecute = false;
      procInfo.FileName = command;
      procInfo.Arguments = argss;
      procInfo.WorkingDirectory = dir;
      Process.Start (procInfo);
    }
  }

}

Responsen på terminalen er:

teste.sh: 1: teste.sh: kpm: not found
teste.sh: 2: teste.sh: k: not found

Press any key to continue...
Publisert på 03/11/2014 klokken 13:45
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
0

Klarte å fikse problemet mitt takket være alexkoeplinger , Alxandr.me og Yantr.io i https://jabbr.net/#/rooms/AspNetvNext chat

endret prosjektet

using System;
using System.Diagnostics;

namespace terminalcommandteste
{
  class MainClass
  {
    public static void Main (string[] args)
    {
      StartWebServer ();
    }

    public static void StartWebServer ()
    {
      string command = "/bin/bash";
      //string argss = "/home/daniel/Downloads/HelloWorldVNext-master/src/hellomvc/teste.sh";
      string dir = "/home/daniel/Downloads/HelloWorldVNext-master/src/hellomvc/";
      string argss = "teste.sh";

      ProcessStartInfo procInfo = new ProcessStartInfo ();
      procInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Normal;
      procInfo.UseShellExecute = false;
      procInfo.FileName = command;
      procInfo.Arguments = argss;
      procInfo.WorkingDirectory = dir;
      Process.Start (procInfo).WaitForExit();
    }
  }

}

og teste.sh til

#!/bin/bash
source "/home/daniel/.kre/kvm/kvm.sh"

kpm restore
k web
Svarte 03/11/2014 kl. 14:34
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more