AsyncController mangler i MVC 6

stemmer
9

Jeg prøver å bruke id-parameteren med en asynkron iactionresult metoden, men det kommer gjennom som null.

Hvis jeg arve fra Controller og bruk -

public IActionResult Index(string id)

Det er ikke noe problem. Men når jeg bruker ->

  public async Task<IActionResult> Index(string id)

(Som er det jeg trenger) id-parameteren er alltid null. Jeg prøver å arve fra AsyncController å gjøre dette, men jeg har problemer med å finne den ved hjelp av:

    Microsoft.AspNet.Mvc: 6.0.0-beta1

Vet noen noe arbeid rundt for dette? Takk!

Publisert på 14/11/2014 klokken 19:56
kilden bruker
På andre språk...                            


1 svar

stemmer
22

Det er ingen AsyncControllergrunnklassen i MVC 6 i ASP.NET vNext. Alle styringer i MVC 6 (og MVC 4 og 5, for den saks skyld) er asynkron.

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNet.Mvc;

namespace WebApplication49.Controllers
{
  public class TestController : Controller
  {
    public async Task<IActionResult> Index(string id)
    {
      await Task.Delay(1000);
      return Content("I found ID: " + id);
    }
  }
}

Og navigert til:

http://localhost:49479/test/index/123

Og riktig fikk dette resultatet:

I found ID: 123
Svarte 15/11/2014 kl. 15:36
kilden bruker

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more